Výsledky 9. ročníku soutěže IT Bobr 2016

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili celostátní soutěže IT Bobřík, která se zaměřuje na podporu talentované mládeže v oblasti informačních technologii. V letošním 9. ročníku soutěžilo 216 žáků naší školy ve třech soutěžních kategoriích. Nejúspěšnější z nich byl Jakub John (8.roč) v kategorii Kadet (8. a 9. třídy), který se umístil na nádherném celkové 105. místě v rámci celorepublikové soutěže. Se svými 231 body mu chybělo pouhých 9 bodů k získání maxima, tedy od stupňů nejvyšších mu chybělo vyřešit pouze jednu úlohu.

V kategorii Kadet byli dále úspěšní druhý ze školního kola Marek Talafant (9.roč.) na 468. místo a třetí ze školy Veronika Mayrichová (9.roč.) na 1263. místě. Celkem 14 našich reprezentantů s více jak 150 získanými body v této kategorii bylo vyhodnoceno jako úspěšní řešitelů soutěže.

V mladší kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) bylo 7 úspěšných řešitelů s výsledkem lepším jak 150 bodů. Nejlépe se v celostátním srovnání umístili na 335. místě Simona Kadeřábková (7.roč.), na 381. Petr Cibulka (7.roč.) a na 460. Kateřina Svátková (7.roč.).

Kategorie Mini (4. a 5. třídy) byla pak vyhodnocena pouze jako školní soutěž, což vychází z pravidel IT Bobra, kdy organizátoři připravují pouze soutěžní úkoly pro školní kola, ale celostátně se soutěž nevyhodnocuje. Soutěžící v kategorii Mini jsou naše budoucí naděje. Nejlépe se dařilo Simoně Lhotkové (5. roč.). Získala 180 bodů z maximálních 192. Nejlepším ze 4. ročníku a celkově druhý se umístil Jan Bernat s 176 body.

Výsledky 7. ročníku soutěže IT SLOT 2016

Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 183 základních škol z celé ČR a mezi nimi i naše škola. Soutěžilo 2981 žáků, z toho 22 našich. Soutěž probíhá dvoukolově a mohou se ji účastnit zájemci o informační technologie z 8. a 9. ročníku ZŠ.

K postupu do 2. kola, které už bude probíhat přímo na Soukromé střední škole VT v naší budově, bylo potřeba umístit se mezi 45 nejlepšími řešiteli. To se povedlo Vojtovi Šancovi (9.roč.), který s 20 body z 25 obsadil v prvním kole 36. místo a postoupil.

Děkujeme Všem žákům za reprezentaci a Vojtovi držíme palce v dalším kole soutěže, která nabízí jedinečnou možnost získat zajímavé ceny. Jaké? Zjistíte na stránkách soutěže…zde.  

Mgr. Přemysl Hromádko

Dnes žáci pátých tříd pronikli do tajů bojových sportů. Zúčastnili se vystoupení sportovců ze skupiny „Team Knights“ v rámci projektu "Vraťme dětem pohyb", který zaštiťuje Městská část Praha 9. Žáci se zapojili do ukázky a zjistili, že nepotřebují ani fyzickou zdatnost, ale hlavně nadšení pro pohyb a obratnost. S chutí si zatrénovali a stali se účastníky zápasu, který měl nečekaného vítěze – vítězku Lucii.

Mgr. Pavlína Hrůzová

Vážení rodiče,

třídní schůzky a čtvrtletní konzultace o prospěchu žáků proběhnou dne 21.11.2016 od 18:00 hod. Schůzka SRPDŠ proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy. 

Prosím rodiče, aby v šatně školy prohlédli koš, kde se hromadí "ztráty a nálezy".

RNDr. Věra Cyprichová

Ve čtvrtek 10.listopadu navštívil celý 3. ročník Dvořákovu síň Rudolfina. Program Orchestr na kusy byl věnován barokní hudbě. Nebyl to vůbec nějaký nudný výchovný koncert. Program byl veselý a zábavný. Děti si poslechly nejen krásnou barokní hudbu v podání Pražského barokního orchestru, ale dověděly se i o životě hudebníků v době baroka. Program všem doporučujeme.
 
Mgr. Lia Ruthová

Naše škola se zúčastnila programu „Sport proti drogám“ zaštítěného Městskou částí Praha 9. Projekt „Sport proti drogám“ propaguje na školách zdravý životní styl a zároveň se pokouší zbořit mýtus boxu jako surového sportu.

Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se v rámci hodin tělesné výchovy zúčastnili ukázkové hodiny boxu. Po důkladné rozcvičce a soutěži ve skoku přes švihadlo si vyzkoušeli boxerské údery v profesionálních rukavicích. K žádným knockoutům nedošlo, všichni se v pořádku vrátili do dalších hodin. J

Mgr. Naďa Koháková

Ve dnech 14.-16.11.2016 proběhnou na naší škole projektové dny na téma Ochrana přírody. Děti se budou účastnit různých přednášek a exkurzí a vytvářet výstupy k daným tématům. Po všechny tři dny budou 1.-4. třídy končit v 11:40 (s výjimkou 4.ABC, která má 16.11. plánovanou exkurzi do 12:30) a 5.-9. třídy ve 12:35 (s výjimkou 7. ročníků, u kterých 15.11. proběhne odpolední polytechnická výuka podle rozvrhu).

Prosím rodiče žáků vyšších ročníků, aby včas odhlásili oběd, pokud písemně umožní dítěti odchod z mimoškolní akce přímo domů.

Připomínám, že na pátek 18.11.2016 je vyhlášeno ředitelské volno. 

RNDr. Věra Cyprichová

V pondělí 24.10. se vypravili žáci 3. a 4. ročníku do Stromovky. Není to tak úplně les, ale na děti čekal ekologický program S lesníkem do lesa, který připravily Lesy hl. města Prahy. Na čtyřech stanovištích se děti dověděly mnoho zajímavostí o lese - jak se sází stromy, jak se o ně pečuje, jak se těží dřevo, jak se starají myslivci o jeho zvířecí obyvatele. Program byl součástí prvouky a přírodovědy. Ani pravé podzimní počasí nám nevadilo.
 
Mgr. Lia Ruthová

Prosíme rodiče žáků 5.-9. tříd, aby si zkontrolovali funkčnost přístupu do klasifikace v programu Bakaláři. Pokud zjistíte nějaký problém, prosíme obraťte se na třídní učitele.

Mgr. Naďa Koháková