S jarem jsme se vydali na pěstitelské práce, do skleníků, floristických dílen i k truhlářům a zámečníkům. Jak se nám dařilo uvidíte v galerii. Všichni byli se svými výrobky spokojení a s nadšením si odnesli domů.

Tým učitelů polytechnické výchovy

Ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2024 až 2027 se uskuteční korespondenční formou v termínu 13.-17. května 2024.

Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů. Křížkem označíte dva, které si vyberete. Při označení více kandidátů je lístek neplatný. Hlasovací lístek pošlete v zalepené obálce (nebo přelepený) po dítěti třídní učitelce/ třídnímu učiteli. Ta/Ten zaeviduje přijetí hlasovacího lístku od dítěte (každý žák může přinést lístek od obou zákonných zástupců) a vhodí ho do sběrné obálky, aniž by viděl/a zvolené kandidáty, protože volba je anonymní.

Volební komise následně shromáždí hlasy a stanoví výsledné pořadí kandidátů. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou novými členy školské rady. V případě rovnosti hlasů bude rozhodnuto losováním.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků:
Mgr. Lucie Kolátková, Tomáš Felt, Lenka Bartošová, Ing. Markéta Langová, Martina Holečková.

Medailonky kandidátů naleznete zde.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Volební komise:

Bc. Veronika Pertlová, Mgr. Martina Zettlová, Mgr. Andrea Wendlíková

Naši žáci 4. a 5. tříd se 5.4. zúčastnili obvodního kola pro Prahu 14 a 9.

Sice se neprobojovali na postupové umístění, ale zahráli si s fotbalovým nadšením.

M.Radová

"AI , umělá inteligence nespojuje desítky, ale rovnou miliony lidí, aniž by o tom věděli " (Erik Tabery, časopis Respekt 14/2024).

Ve 4.B jsme se v hodinách informatiky vydali na cestu k jejímu poznávání. Průvodcem je nám časopis pro děti Raketa, nakladatelství Labyrint - Umělá inteligence aneb Jak se učí stroje. V počítačové učebně jsme se vydali na výzkumnou výpravu robotů Williama a Meriwethera. Za Velkou zdí mapují nepoznaná území. Děti řeší kvízy, hádanky, mapy a hry, a tak se nenápadně seznamují s technologií strojového učení. Pomocníkem je jim umělá inteligence. Děti jsou velmi aktivní a téma AI je opravdu zaujalo. AI už bude jejich svět. Více na www.AIdetem.cz

Lia Ruthová

Počasí nám přálo, a tak děti ze školní družiny strávily předvelikonoční čas na školní zahradě, kde na ně čekala řada disciplín.
Musely prokázat svou obratnost při skoku v pytli, rychlost při běhu slalomu mezi kužely a odvahu při přeskakování kamenů v divoké řece. Své dovednosti mohly předvést i při krmení zajíčka čerstvou mrkví.
Po náročných úkolech si děti zasloužily odměnu v podobě vařeného vajíčka.

Za tým vychovatelek Nikol Tučková

V pondělí 25. 3. po vyučování vyrazili žáci 6.C do arény Mercuria Laser Game v Holešovicích. V rámci utužení třídního kolektivu se zábavnou formou učili pracovat v týmu a rozvíjeli své strategické dovednosti. Dětem se akce moc líbila a určitě arénu ještě navštívíme. 

Bc. Pavel Ryšlavý

Naši školu navštěvuje velké množství nadaných dětí a máme zde několik velmi šikovných recitátorů, kteří nás reprezentovali na soutěži Pražské poetické setkání. V hojně zastoupené kategorii žáků 4. a 5. tříd máme dokonce vítězku postupující do krajského kola soutěže. Vše žákům děkujeme za nadšení a chuť, s níž se účastnili školního i obvodního kola soutěže.

A. Wendlíková

Začínáme ostře po indiánsku - tomahawkem.

Na indiánské sekerky se indiánskému kmeni „Proséků“ tuze hodily: krabice od trvanlivého mléka nebo džusu, stará brčka, provázky a  peříčka z pravého bažanta. Korkové špunty od Silvestra roztomile hlídají před wigwamy mírumilovného kmene.  

Protože před sebou máme Velikonoce, rozšířili jsme naše výrobky o kohouty z recyklovaným kabátkem.

Všechny zdraví „náčelnice“ Renata H