Vážení rodiče,

třídní schůzky rodičů dětí, které nastupují v září do první třídy, se uskuteční 31.5.2017 v 15:15 ve školní jídelně. Nezapomeňte prosím, že zápis do školní družiny bude probíhat od 14:30 do 15:10 ve vestibulu školy - přijďte prosím včas. O děti, které jsou zapsané v kroužku "Hrátky s předškoláky", bude postaráno jako obvykle.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/18 se uskuteční pro dané ročníky v následujících termínech:

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do prvních tříd, se zápis uskuteční:

31.5.2017 od 14:30 do 15:10 - POUZE budoucí prvňáci ve vestibulu školy

  • Pro žáky, kteří následující školní rok půjdou do druhých, třetích a čtvrtých* tříd, se uskuteční:

1.6.2017 od 6:45 do 7:45 – v kanceláři ekonomky školy

5.6.2017 od 14:00 do 16:30 - v kanceláři ekonomky školy

*Žáci, kteří půjdou do čtvrtých tříd, nejpozději spolu se zápisovým lístkem odevzdávají písemnou žádost o přijetí (dle řádu ŠD) a budou umístěni v případě volné kapacity.

K zápisu přineste:

  • vyplněný zápisní lístek a 500,- Kč v hotovosti na úhradu školní družiny za měsíc září – bez zaplacení úplaty za družinu NELZE dítě zapsat.

Platba za říjen – prosinec bude splatná do 30. září 2017 na účet školy, jehož číslo spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. 

Zápisní lístek obdrží družinové děti předem v družině, rodiče budoucích prvňáčků předem na kurzu „hrátky s předškoláky“, nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy v dokumentech ke stažení.

4. září budou do družiny vpuštěni pouze již zapsaní žáci. Pokud dítě v září do družiny nenastoupí, platba bude vrácena. 

Pokud se rodiče z vážných důvodů k zápisu do družiny ve výše uvedených termínech nedostaví, žádáme je, aby v týdnu od 21.8.-28.8.2017 napsali na školní mail, že mají o družinu zájem. Dle provozních možností školy a naplněnosti kapacity školní družiny jim bude umožněn náhradní zápis v posledních srpnových dnech.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení strávníci,

tento týden se bude z provozních důvodů vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Renata Bílková, vedoucí ŠJ

Druhé třídy dojely v pořádku do Černého Dolu.

Třetí třídy a 4.C dojely v pořádku do Kořenova.

4.AB také dojela v pořádku do Adršpachu.

 

Další informace sledujte na blozích tříd.

třídní učitelky

Prosíme rodiče, aby dodržovali oznámené časy odjezdu na školy v přírodě tak, aby nedošlo k dopravním komplikacím v místě odjezdu.

Autobusy budou označeny:

2. ABC červenou barvou, odjezd 7:45

4.AB modrou barvou, odjezd v 8:05

3.ABC + 4.C žlutou barvou, odjezd 8:20

V pátek 28. dubna se náš „Domeček“ stal místem sletu čarodějnic a čarodějů 1. tříd. Během celého dopoledne malí čarodějničtí učni plnili úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily. Psali, počítali, hledali cestu bludištěm. Nakonec si všichni zasloužili „Čarodějnické vysvědčení“. 

Třídní učitelky 1.ABC

Vážení rodiče,

výsledky zápisu budou zveřejněny dne 4.5.2017.

RNDr. Věra Cyprichová

Tak jako v minulých letech i letos se žáci naší školy ZŠ Litvínovská 600 zapojili do recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se tradičně přihlásilo několik desítek mladších i starších recitátorů. Moc nás potěšil v dnešní přetechnizované době zájem dětí o dětskou literaturu, a to nejen o prózu, ale i poezii. Všichni žáci s velkou chutí a elánem předvedli připravené báničky, příběhy a pohádky. Školní porota po těžkém rozhodování nakonec vybrala celkem sedm dětí, které se účastnily obvodního kola této soutěže v obřadní síni Městské části Prahy 9. V obrovské konkurenci se zde porotě líbily naše žákyně Nela Navrkalová z 3. C a Natálie Kloudová z 5. B a obě si získaly Zvláštní ocenění poroty.

Největší úspěch jsme zaznamenali ve 3. kategorii. Zde zvítězila Anna Tretyachenko ze 7. B a postoupila do krajského kola této soutěže. Velice jí blahopřejeme.

Děkujeme všem našim žákům za účast a snahu, se kterou se do soutěže zapojili a přejeme jim, aby je neopouštěla radost ze čteného textu a z recitace pěkných textů.

Mgr. Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

10.-12.4. proběhnou v naší škole projektové dny na téma "Řecko". Ve všech třech dnech budou výuka upravena následovně:

1.-4. ročník - konec vyučování v 11:40

5. ročník - konec vyučování ve 12:00

6.-9. ročník - konec vyučování ve 12:35.

Provoz školní družiny bude v plném rozsahu.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Vážení rodiče,

ve dnech konání zápisu do prvních tříd 4.4. a 5.4. 2017 bude konec vyučování pro první stupeň v 11:40 a pro druhý stupeň ve 12:35. Provoz školní družiny proběhne bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

z důvodu konání zápisu do 1. tříd ve středu 5.4.2017 neproběhnou "Hrátky s předškoláky".

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová