Vážení rodiče, 

 

připomínáme, že ve dnech 9.5. a 10.5. je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Do 1.A místo dětí přilétli čarodějové a čarodějnice a to jsme museli zdokumentovat.

za ŠD - M. Vařečková

V galerii jsme ještě nahrály pár fotek z rojení družinových čarodějnic, čarodějů, čarodějek a kouzelníků.

vychovatelky ŠD

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/25

 

Škola plánuje otevřít tři první třídy.

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby školu co nejdříve mailem informovali (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pokud se rozhodnou své dítě dát na jinou školu.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Nepřijatým budou rozhodnutí zaslána poštou, případně datovou schránkou.

U neuzavřených zápisů žádáme rodiče, aby škole dodali chybějící podklad (nejčastěji rozhodnutí o odkladu PŠD či zprávy z poradny/od lékaře) co nejdříve, jinak bude v termínu dle legislativy správní řízení přerušeno.

Rozhodnutí o uděleném odkladu školní docházky či přijetí do přípravné třídy si můžete vyzvednout dnes, tj. 3.5.2024 od 13:00-15:00 hod. nebo v pondělí 6.5. 2024 8:00-8:30 hod. Pokud si pro rozhodnutí o uděleném odkladu v tomto termínu nepřijdete, bude Vám zasláno poštou případně datovou schránkou.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 3. 5. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy.

Kurz „Hrátky s předškoláky“ pro přijaté žáky

Cyklus tří setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech 22.5., 29.5. a 5.6.2024.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 150,- Kč s sebou přineste na první schůzku 22.5.2024 v 15:15 hod.

5.6.2024 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

Výsledky

Vážení rodiče,

paragraf 27, odstavec 3 školského zákona říká, že žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu (odkaz na Věstník MŠMT, učebnice s doložkou). Žáci jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Naše škola doposud žákům vždy učebnice zapůjčovala a pracovní sešity hradili rodiče, protože do nich děti píší a tudíž by nám na konci školního roku vracely znehodnocenou učebnici, kterou bychom již pro příští školní rok nemohli poskytnout dalším žákům.  Ze zákona o hospodaření s  prostředky přidělenými ze státního rozpočtu se škola musí chovat ekonomicky.

Škole bere zpět jen ty učební materiály, které mohou žáci v novém školním roce opět plnohodnotně využívat. Jestliže si někdo z rodičů nepřeje pracovní sešity na jednotlivé předměty platit, bude muset respektovat následující. Škola dítěti pracovní sešity zapůjčí a rodiče pořídí dítěti pro každý předmět sešit navíc, kam si dítě bude cvičení vypracovávat. Nepopsané zapůjčené pracovní sešity žák na konci školního roku odevzdá spolu s učebnicemi.

Škola umožní předpisem v Bakalářích uhradit PS ve splátkách již v průběhu léta, aby se v září snížilo množství plateb spojených s nástupem dětí zpět do školy.

Pevně věříme, že naše stanovisko chápete. Zasíláme po dětech návratku k nákupu pracovních sešitů.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

V odkazu zde se můžete seznámit v rámci daného ročníku s konkrétními pracovními sešity 1. stupně.

Druhý stupeň je teprve v řešení - bude dodáno.

Je to tak. Družina dnes byla plná čarodějů a čarodějnic z celého proseckého okolí. 

Někdo přilétl na koštěti, někdo se vyčaroval kouzelnickou hůlkou, někdo měl neviditelný plášť a zničehonic se tu zjevil. Ale každý měl jedno společné, a to plnění připravených úkolů a luštění tajenek. 

Ukázky vidíte na přiložených fotografiích.

Vychovatelky ŠD

Děti z naší družiny se ponořily do kreativní výpravy. Vyráběly želvy z plastových láhví, rybičky z kartonu a také chobotnice - jedny z nejzáhadnějších tvorů oceánských hlubin. 
Paní vychovatelka se ujala úkolu mistra lodního stavitele a zkonstruovala ponorku. 

odd. Tučňáci, Nikol Tučková

Ve dnech 20. - 26. 4. 2024 se vydali žáci 2. stupně se svými pedagogy do Anglie. Cílem cesty bylo poznání historických míst v okolí městečka Hastings (Brighton, Rye, Battle Abbey) a dopoledne výuka na jazykové škole East Sussex College. Všichni výletníci byli ubytovaní v anglických rodinách, takže své jazykové dovenosti využili i v konverzaci s rodilými mluvčími. Poslední den jsme měli jako cíl cesty Londýn - projeli jsme se na řece Temži a poznali všechna důležitá a krásná místa hlavního města Anglie. Na závěr nás čekala cesta trajektem z Doveru do Callais, která byla pro většinu z nás velkým zážitkem.

za tým pedagogů A. Wendlíková