Vážení rodiče,

 

děkujeme za skvělou spolupráci při včerejším testování. Věříme, že se nám podaří udržet bezpečnou školu pro všechny.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče, předáváme Vám informaci o možnosti očkování dospělých i dětí proti nemoci covid-19 na poliklinice Prosek:

https://www.poliklinikaprosek.cz/stranka-ockovaci-misto-na-poliklinice-prosek-328

 

Ve středu 20.10. 2021 proběhne ve školní družině pro 2. a 3. ročníky strašidelné odpoledne. Strašidla v kostýmech vítána!

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Srdečně  zveme žáky a žákyně naší školy na odpolední / večerní představení v různých divadlech.  V průběhu školního roku  navštívíme 3 divadelní představení za členský poplatek ve výši 350 Kč. Cílem KMD je seznámit žáky a žákyně s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy a žánry. Členství v KMD je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu méně dostupných představení, včetně zajištění vstupenek. Informace o divadelním představení máme vždy minimálně měsíc předem.

 

Vzhledem ke covidovým opatřením, je nyní nutné, aby děti byly  očkovány nebo podstoupily antigenní / PCR test, jehož certifikát budou mít s sebou vytištěný nebo v mobilním zařízení. 

 

Přihlášení svého dítěte posílejte e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 14.10.2021.

 

Mgr. Hana Štěpánková

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2021/22

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý: 

11:50 - 12:35 žáci 9.A v učebně 224, žáci 7.ABC v učebně 209 11:50 - 12:10 – Mgr. Koháková, Mgr. Zettlová

12:45- 13:30 žáci 8.ABC v PC učebně 104 a žáci 9.B v učebně 105 - Bc. Rozsypalová.  

Čtvrtek:  

12:45- 13:30 žáci 8.ABC uč. 106 – Mgr. Šipošová

12:45 – 13:30 žáci 9.AB učebna 105 – Ing. Zelenka                     

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2021

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční online v pondělí 6.9. 2021 v 18:00 prostřednictvím MS Teams. K přihlášení se ke třídní schůzce použijte stejně jako v loňském roce přístup svého dítěte.

V tentýž den v 17:00 proběhne ve sborovně školy krátká prezenční schůzka výboru SRPZŠ.

 

Třídní schůzky pro 6. ročníky (které odjíždějí na adaptační kurz) se uskuteční v pondělí 13.9. 2021 od 18:00 rovněž prostřednictvím MS Teams.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Osvěžení přihlášení k MS Teams:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/611-prihlaseni-do-microsoft-teams

Vážení rodiče,

den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a přípravnou třídu se uskuteční v pátek 27.8. 2021 od 8:00 - 11:00  v pavilonu prvních tříd "Domeček"- vstup z ulice Veltruská. Níže také naleznete rozdělení prvňáčků do tříd.

Pro vstup do budovy platí všechna platná hygienická nařízení – dezinfekce rukou, nasazená ochrana dýchacích cest podle platných nařízení, udržování rozestupů. Prosíme, respektujte pokyny zaměstnanců školy.

Pro přihlášení ke stravování v ŠJ bude v Domečku přítomna paní Renata Bílková, vedoucí ŠJ. Proti vyplněné přihlášce do ŠJ vám vydá variabilní symbol a pokyny k platbě. Přihlášku naleznete zde.

Pro přihlášení do ŠD bude třeba přítomným paní vychovatelkám ŠD odevzdat vyplněný zápisní lístek (naleznete zde) a na místě zaplatit zálohu za měsíc září ve výši 500,- Kč v hotovosti.

V den otevřených dveří mohou rodiče našich bývalých žáků ŠD na určeném venkovním místě nabídnout k odkoupení již nepotřebné čipy do školní družiny.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Rozdělení do 1. tříd - školní rok 2021-22