Dne 22.března jsme se vydali do Muzea hl. města Prahy na pořad: Velikonoce našich prababiček.

Prostřednictvím velikonočních předmětů a říkanek nás lektorka seznámila s velikonočními zvyky, děti si i vyzkoušely hry, které hráli naši pradědečci a prababičky o Velikonocích Ve druhé části programu si žáci vyrobili předmět spjatý s velikonočními zvyky.

 

tř.uč. 1.C

Děti dětem – Prevence kyberšikany

Třídy 2. ročníku moc děkují žákyním N. Lipovské a M. Šenkýřové z 9. ročníku za poutavě připravený interaktivní program o kyberšikaně. Druháci pozorně naslouchali, aktivně se zapojovali s vlastními dotazy a z programu si odnesli spoustu nových ponaučení a věcí k zamyšlení. Potlesk na závěr byl zasloužený!

Na projektu se podílely i K. Chromíková a K. Kardosová, rovněž z 9. ročníku, které s povídáním o kyberšikanně obešly 4. a 5. třídy. Máme z aktivity našich starších žáků pro naše mladší žáky velkou radost!

Mgr. Lucie Navrkalová

V rámci výuky literární výchovy se žáci 9. ročníku zapojili do školního projektu „Literární toulky Prahou“.

Na zadané téma, které bylo zaměřeno na osobní život a literární činnost Jaroslava Haška, se vydali „literární nadšenci“ putovat po známých pražských místech, které jsou neodmyslitelně spojeny s tímto spisovatelem. Shodou okolností letos uplynulo sto let od jeho smrti.

Ze svých toulek po Praze natočili krátká videa a správně odpověděli na zadané otázky.

Všechny odevzdané práce byly skvěle a zcela profesionálně zpracovány.

Těšíme se na jejich další literární výstupy, které budou pokračovat v průběhu celého druhého pololetí.

Za PK ČJL Mgr. Eva Veličková

(Chci za vedení školy ještě dodat, že paní učitelka se nespokojuje s tím, že by dětem úkoly jen zadala, ale každou trasu předem projde a dětem natočí video, kde jim dá tipy, jak úkol dobře zvládnout. NK)

 

13. 3. 2023 se uskutečnila v divadle Gong prezentace žáků Prahy 9 k projektu „Příběhy našich sousedů“. Náš tým reprezentovali žáci osmých a devátých ročníků (Lucie Csurillová, Anastázie Dětková, Jakub Novotný, David Petráš, Boris Rassl a Aneta Žáčková), kteří zpracovávali životní příběh pana René Levinského, aktivního účastníka revolučního výboru v roce 1989. Životní osudy pamětníka zpracovali formou rozhlasové reportáže a pro prezentaci zvolili dramatizaci, která byla celou porotou velmi kladně hodnocena. Letošní vystoupení tak úspěšně navázalo na předcházející ročník a doufáme, že v této tradici bude naše škola pokračovat i nadále.

Za pedagogické vedení: Mgr. Eva Veličková a Ing. Petra Honzová

V letošním školním roce se žáci naší školy opět po tříleté nucené pauze zúčastnili recitační soutěže Pražské poetické setkání. Do školního kola se přihlásilo neuvěřitelných 43 dětí. Společně se svými vyučujícími si vybrali zajímavé texty z dětské literatury. Děti se nebály poezie, ani prózy. S velkou radostí a chutí svým spolužákům předvedly velmi pěkné výkony.

Z těchto  dětí bylo nominováno 7 žáků do obvodního kola, které proběhlo tradičně v krásném sále Obřadní síně ve Vysočanské radnici ve dnech 9. a 10.3.2023. Měli jsme velkou radost, že i odborné porotě se výkony našich žáků líbily. Některé děti si vyslechly i zvláštní pochvalu poroty.

Největší úspěch měl žák Boris Rassl ve 4.kategorii. Za přednes básně Křik od Ludvíka Aškenázyho si odnesl Čestné uznání poroty.

Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy a  doufáme, že jim zůstane chuť si něco zajímavého přečíst a podělit se o to posléze s posluchači.                                             

Mgr. Kateřina Lucáková

Ve středu 15. 3. zavítaly děti z 1B, C do knihovny. Pro některé to byla jejich první návštěva. S dětmi si paní knihovnice povídala o umístění a rozdělení knih v regálech a připravila si pro ně hezké povídání o knihách. Děti měly možnost si prohlédnout a prolistovat knihy podle svého výběru. Beseda se dětem velmi líbila. Ve stopách 1.BC se vydá i 1.A, která půjde do knihovny 22.3.

Děkujeme pracovníkům knihovny za zajímavý program!

tř.učitelky

Již druhým rokem v naší škole probíhá výuka Jazykové přípravy (JP) pro žáky-cizince. Děti z různých ročníků se účastní této výuky českého jazyka 4x týdně. Přinášíme Vám náhled do naší výuky prostřednictvím fotografií, na kterých vidíte práci s interaktivní tabulí, samostatné online procvičování i skupinovou práci s obrázky. Děti udělaly za sedm měsíců školy velký pokrok. Rodiče žáků cizinců si mohou další fotky prohlédnout v MSTeams našeho předmětu.

Mgr. Alena Stoupová

Již po druhé se  8.C zapojila do projektu Srdce s láskou darované. V letošním jsme vybrali spolek Sanitka přání Česká republika. Posláním spolku Sanitka přání je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stádiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo díky nemoci nedostupné. Každému člověku splní jedno přání zdarma.

Do projektu Srdce pro Sanitku přání se opět zapojila celá třída. A i když nemáme ve škole dílny, zvládli jsme to při hodině výtvarky v kmenové učebně. Srdce jsme vyřezávali z překližky, detaily jsme na něj vypalovali. Společná práce nám přinesla radost i stmelení kolektivu.

Naše srdce jsme přihlásili do projektu Srdce s láskou darované pod názvem Sanitka přání. Pokud se vám náš projekt líbí, prosíme o Váš hlas: https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2022/detail/117 . V odkazu najdete i video a fotografie, jak naše srdce vzniklo.

Mgr. Hana Štěpánková, třídní učitelka 8.C