Žáci nulté třídy a 1.ABC mají ranní družinu od 6:30 ve svém pavilonu prvních tříd.

Žáci 2.ABC a 3.ABC budou mít ranní družinu od 18.5. v prostorách ŠD na hlavní budově, příchod od 6:30, vstup družinovým vchodem u ŠD, děti zvoní na centrální zvonek čísla 121-126.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22

 

Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o odkladu si zákonní zástupci mohou vyzvednout v úterý 25.5.2021 od 7:30 do 9:00 a ve čtvrtek 27.5. od 14:00 do 16:00. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům rozdána na prvních zářijových třídních schůzkách.

 

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí vlády a informací od MŠMT z 11.5. 2021 zasíláme informace k provozu školy od 17.5.2021.

Výuka na obou stupních bude od 17.5. 2021 probíhat bez rotace.  Všichni žáci se v pondělí, 17.5. po příchodu do třídy otestují antigenním testem pod dohledem vyučujících. Následně budou distribuovány sady na PCR žákům, kteří je v tuto chvíli nemají. Vzorky na PCR se budou vybírat od všech žáků ve čtvrtek, 20.5. 2021 a nově bude PCR test platný 14 dní, tedy se žáci budou opětovně testovat PCR až v první červnový týden. Antigenní testy budou pouze 1x týdně pro žáky, kteří neodevzdají PCR test nebo jejichž PCR test nebude zákonným zástupcem řádně naskenován a tedy se ho nepodaří spárovat se jménem.

Škola bude otevřena od 7:30, žáci přichází oddělenými vchody, jak jsou zvyklí, jdou bez přezouvání do tříd.

TV se bude vyučovat venku, vybavte děti vhodným oblečením a uvnitř školy nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest podle platných nařízení.

  1. stupeň – výuka probíhá dle rozvrhu, je obnovena ranní družina s tím, že již nemusí být zachována homogenita tříd.

Žákům, kteří budou chodit na obědy a dosud je nemají přihlášeny, je třeba oběd PŘIHLÁSIT prostřednictvím www.strava.cz. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  1. stupeň. Výuka bude do 28. května probíhat dle stávajícího rozvrhu bez odpoledních vyučování (předměty VEV, HV a PČ se budou řešit zadáním práce).

Obědy si žáci druhého stupně, kteří je v tuto chvíli neodebírají, musí PŘIHLÁSIT. Využijte objednávkový systém www.strava.cz. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obědy si budou žáci 2. stupně vyzvedávat na rampě ŠJ v krabičce bez polévky. Pokud se nezhorší epidemická situace, nebo  vláda nevydá opět jiné pokyny, obnovíme výuku podle zářijového rozvrhu a provoz školní jídelny pro 2. stupeň v plném rozsahu od pondělí 31.5.2021. Tato opatření jsou v souladu s doporučeními vlády a MŠMT na opatrnost při rozvolňování a také se zřetelem na skutečnost, že děti musí uvnitř budovy stále mít ochranu úst a nosu.

 

Děkujeme rodičům i dětem za trpělivost, vstřícnost a spolupráci v této době neustálých změn.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

V pondělí 10.5. nastupují k prezenční výuce opět žáci, kteří chodí v lichý týden:

0.A, 1.B, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.C  

7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C

Žáci prvního stupně přicházejí vchody, tak jak jsou zvyklí. Pokud v pátek, 7.5. 2021 neodevzdali vzorek pro PCR test, otestují se samoodběrem antigenním testem pod dohledem vyučujících (pouze v pondělí).

Žáci druhého stupně do školy nastupují průběžně od 7:45 hlavním vchodem bez přezouvání a jdou přímo do tříd. Pokud v pátek, 7.5. 2021 neodevzdali vzorek pro PCR test, otestují se samoodběrem antigenním testem pod dohledem vyučujících (v pondělí a následně ve čtvrtek).

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude mu umožněno prezenční vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola zajistí studijní podporu a žák bude úkoly vypracovávat a odevzdávat individuálně. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Děti se testují testem Singclean – návod k použití a video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

návod

Upravený rozvrh žákům druhého stupně zašlou třídní učitelé. Výuka proběhne bez odpoledních vyučování, hodiny odpolední výuky budou odučeny distančně asynchronně. Výuka končí vždy nejpozději ve 13:30.

Obědy si žáci druhého stupně, kteří je v tuto chvíli neodebírají, musí PŘIHLÁSIT. Objednávkový systém www.strava.cz. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obědy si budou žáci 2. stupně vyzvedávat na rampě ŠJ v krabičce bez polévky a to z důvodu, že přísná hygienická pravidla pro stravování nám neumožní rotovat v jídelně všechny třídy. 

Pro všechny předměty bude zachována homogenita třídy. TV se bude vyučovat ve venkovních prostorách, vybavte děti přiměřeným sportovním oblečením a obuví.

Děkujeme rodičům i dětem za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Kdo se netestuje a co v případě výskytu Covid -19 pozitivity

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče

Výuka v sudém týdnu od 3.5.2021 – informace pro 1. i 2. stupeň

V týdnu od 3.5.2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

  1. Stupeň: 1.A, 1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C
  2. Stupeň: 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B

Všechny ostatní třídy pokračují v distanční výuce tak jak jsou zvyklé.

První stupeň nastupuje od 7:30 průběžně vchody, jak jsou zvyklí. Většina žáků se testuje pod dohledem TU ve třídách.

Vstupy pro rodiče, kteří chtějí svému dítěti při odběru asistovat:

1.A a 1. C – čas: 7:30 - 7:55 hod. - Domeček- vstup přímo ze zahrady do učebny určené pro testování.

2.B, 5.A - čas: 7:30 - 7:55 hod. – vstup hlavním vchodem. Testovací místo v pravé části vstupní haly (v prostorách u šatních skříněk II. stupně).

3.B, 5.B - čas: 7:30 - 7:55 hod – vstup bočním vchodem vlevo od hlavního vchodu. Testovací místo v chodbě u fyziky.

4.B, 5.C  - čas: 7:30 - 7:55 hod – vstup vchodem pro školní družinu u jídelny.

Režim obědů a družiny zůstává tak, jak jste od počátku rotování zvyklí. V pondělí děti prvního stupně znovu obdrží sady na PCR test, opět platí, že postup s nimi je stejný jako minule.

Žáci druhého stupně do školy nastupují průběžně od 7:45 hlavním vchodem bez přezouvání a jdou přímo do tříd, kde se otestují samoodběrem pod dohledem vyučujících.

Pokud se žák nezúčastní testování, nebude mu umožněno prezenční vzdělávání a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola zajistí studijní podporu a žák bude úkoly vypracovávat a odevzdávat individuálně. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Děti se testují testem Singclean – návod k použití a video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

návod

Upravený rozvrh žákům druhého stupně zašlou třídní učitelé. Výuka proběhne bez odpoledních vyučování, hodiny odpolední výuky budou odučeny distančně asynchronně. Výuka končí vždy nejpozději ve 13:30.

Obědy si žáci druhého stupně, kteří je v tuto chvíli neodebírají, musí PŘIHLÁSIT. Objednávkový systém www.strava.cz bude otevřen až do neděle 2.5. do 20:00 hod. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obědy si budou žáci 2. stupně vyzvedávat na rampě ŠJ v krabičce bez polévky a to z důvodu, že přísná hygienická pravidla pro stravování nám neumožní rotovat v jídelně všechny třídy. 

Pro všechny předměty bude zachována homogenita třídy. TV se bude vyučovat ve venkovních prostorách, vybavte děti přiměřeným sportovním oblečením a obuví.

Děkujeme rodičům i dětem za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Kdo se netestuje a co v případě výskytu Covid -19 pozitivity

leták MŠMT žáci

leták MŠMT rodiče

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády bude od 12.4.2021 obnovena prezenční výuka na prvním stupni v následujícím rotačním systému celých tříd (viz také: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021):

V lichém týdnu od 12.-16.4.2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

Přípravná třída

1.B

2.A, 2.C

3.A, 3.C

4.A, 4.C

- všechny ostatní třídy i druhý stupeň pokračují v distanční výuce dle stávajícího režimu.

V sudém týdnu od 19.-23.4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy:

1.A, 1.C

2.B

3.B

4.B

5.A, 5.B, 5.C

- všechny ostatní třídy i druhý stupeň pokračují v distanční výuce dle stávajícího režimu.

Pokud by rotační systém pokračoval, budou se tyto dva cykly pravidelně střídat.

Školní družina je pro prezenčně přítomné děti otevřena do 17:00, avšak bez ranní družiny.

STRAVOVÁNÍ – v tuto chvíli, kdy probíhá pouze distanční výuka, mají oběd přihlášeny jen děti, jejichž zákonní zástupci o něj projevili zájem. Toto bude platit i nadále pro distanční výuku.

Pro PREZENČNĚ přítomné děti jim musí zákonní zástupci oběd PŘIHLÁSIT, objednávkový systém www.strava.cz bude otevřen až do neděle 11.4. do 21:00 hod. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podrobné informace o způsobu testování žáků budou následovat. První testování proběhne v pondělí a bude nutná přítomnost jednoho zákonného zástupce, který odběr svému dítěti provede.

Přípravná a první třída bude vcházet do „Domečku“ přímo ze zahrady vchody do tříd. Druhé třídy budou vcházet hlavním vchodem, třetí třídy bočním vchodem u přístřešku na kola a čtvrté družinovým vchodem. Časy budou upřesněny spolu s informacemi o testování.

Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost. Situace je komplikovaná nejen pro Vás, rodiče, ale i pro nás, všechny zaměstnance školy. Děti bychom raději vítali za „normálnějších“ okolností, přesto se na ně těšíme. Věříme, že ve vzájemné spolupráci jim návrat do školy nenarušíme zbytečnými negativními emocemi.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 14. - 24. 4. 2021 pouze distanční formou. Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče - Zápis do 1. tř.“

https://www.zslitvinovska6.cz/pro-uchazece/zapis-do-1-tridy

Školu si můžete prohlédnout i na dálku: https://mapa.devitkaveskole.cz/?org=3

 

RNDr.Věra Cyprichová

Ředitelka školy

Vážení rodiče,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje do 21.3.2021 přítomnost ve škole i žákům 0., 1. a 2. ročníků základní školy.

(viz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna)

Od 8.3. 2020 žáci 0., 1. a 2. ročníků přecházejí na distanční výuku v režimu podzimní distanční výuky a podle pokynů třídních učitelek.

Žáci 3.-9. ročníků pokračují v distančním vzdělávání jako dosud.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

I nadále je povolena přítomnost žáka v základní škole při individuálních konzultacích. Vždy je třeba, aby si žák předem domluvil konzultaci s příslušným vylučujícím.

OŠETŘOVNÉ

Podle nových pravidel škola nevyplňuje potvrzení pro vystavení ošetřovného – viz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

STRAVOVÁNÍ.

Žáci mají při distanční výuce právo na odběr dotovaného oběda. V tuto chvíli mají od 8.3.2021 VŠICHNI ŽÁCI OBĚDY ODHLÁŠENY. Zájemci o odebírání teplých obědů (bez polévky) si je musí opětovně přihlásit prostřednictvím www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výdej oběda:

  • žáci 1.st od 12:45 do 13:15 hod.
  • žáci 2. st. od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny ze školního dvora.

Věra Cyprichová, ředitelka školy