V úterý 6.června proběhlo v prvních třídách slavnostní  pasování na čtenáře. Po krátkém přivítání rodičů, paní ředitelky nebo paní zástupkyně si všichni  rodiče poslechli, jak jednotliví žáci čtou. Malí čtenáři se moc snažili, i když na některých byla znát tréma. Poté byli všichni pasováni mečem a získali pamětní list, knížku a pamětní medaili. Přejeme dětem, aby se kniha stala jejich celoživotním kamarádem.

       třídní učitelky 1. tříd                                                                          

Naši žáci předmětu výuka českého jazyka pro cizince se 1.6. zúčastnili zábavného procvičování českého jazyka. V Parku Přátelství na Proseku si vyzkoušeli znalosti a na závěr dostali malou odměnu. Akce se uskutečnila s podporou MČ Praha 9, děkujeme!

V pátek 2. června se vydal celý 5. ročník v rámci branné výchovy na Den otevřených dveří velitelství Vojenské policie Armády ČR do Kbel. Děti čekal velmi atraktivní program. Viděli jsme seskok z vrtulníku, vystoupení vojenské stráže nebo výcvik  psů . Děti plnily různé úkoly a musely být samy aktivní, nebyla to jen návštěva. Den otevřených dveří u vojáků se nám moc líbil. Všem ho doporučujeme i v příštím školním roce.

Vyučující 5. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

 

zveme Vás na první schůzku. Proběhne 7.6.2023 od 15:15 ve školní jídelně.

O děti, které jsou přihlášeny na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno - odevzdáte děti u hlavního vchodu a přesunete se do jídelny. 

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově. Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny a bude možno si v předstihu za 121,- Kč zakoupit čip ke stravování.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 17hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 17:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

  • Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • для дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років (тобто для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року).
  • для дітей, які відклали обов'язкове відвідування школи з минулого року
  • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a)       заяву про зарахування дитини до початкової ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu ve spádové základní škole

b)       документ дитини, в якому є віза

 vízový doklad dítěte

c)       документ, що дає право представляти дитину.

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

d)       довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

https://www.zslitvinovska6.cz/images/Sp%C3%A1dov%C3%A1_vyhl%C3%A1%C5%A1ka_2023_-_Praha.pdf

https://www.spadovostpraha.cz/

e)       підтвердження медичної страхової компанії дитини 

 potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

Критерії:

У разі наявності вільних місць у 1 клас школи критерії прийому такі:

V případě volné kapacity v 1. třídě školy je kritérium přijetí následovné:

1.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

2.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

3.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

4.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

кількість для подальшого прийому – 5.

Kapacita pro další přijímání je 5.

V /м. Praze dne/дата 30.4. 2023

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Milí rodiče,

Přinášíme Vám zprávu o naší nedávné akci, která probíhala 19. - 24. května ve školní družině. Naše malé prvňáčky a nulťáčky jsme vzaly na dopravní hřiště, kde se naučili pravidla silničního provozu a měli možnost se vyřádit na zapůjčených kolech a koloběžkách. Když už byly děti unavené, zkusily si projít hřiště jako chodci.  Na závěr si mohly vyzkoušet "tankování"  na místní dětské benzínce a dokonce i pozvaly paní vychovatelku a kávu a něco dobrého. 😊

Bylo to opravdu parádní dobrodružství plné smíchu a učení.

S pozdravem
Tým vychovatelek z Domečku

V návaznosti na projektové dny na téma Literární hrdinové jsme se vydali na výstavu Ondřeje Sekory, která se konala ve výstavní galerii Vila Pellé v Praze 6. Součástí výstavy byli fotografie z jeho života, dále pak mnoho dětských knížek a hlavně obrázků, které se líbí všem generacím. Děti se seznámily s technikou, kterou Ondřej Sekora kreslil a maloval své ilustrace. Dozvěděly se také, že byl novinářem a sběratelem brouků. Na závěr si mohly nakreslit nebo vyrobit vlastního mravence, broučka či motýla.Mgr.Kateřina Lucáková

Kurz „Hrátky s předškoláky“ pro přijaté budoucí prvňáčky

 

Cyklus tří setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech 24.5., 31.5. a 7.6.2023.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 100,- Kč s sebou přineste na první schůzku 24.5.2023 v 15:15 hod.

7.6.2023 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků v době od 15:15 ve školní jídelně. O děti chodící na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno - odevzdáte děti u hlavního vchodu a přesunete se do jídelny. 

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově. Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny a bude možno si v předstihu za 121,- Kč zakoupit čip ke stravování.

Těšíme se na naše nové žáčky!

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy