Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné prožití prázdnin s načerpáním nových sil po tak nestandardním " covidovém" školním roce.

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

 

v poslední školní den - 30.6.2021 bude provoz školní družiny do 15:00. Děti z prvních tříd budou do 10:00 v Domečku, od 10:45 do 15:00 budou všechny děti v družině na hlavní budově. 

Děkujeme za pochopení.

 

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Upozorňuji strávníky, že od 21.6.2021 nebude možné odhlásit jednotlivé obědy ze dne na den z důvodu vyskladňování potravin. Obědy si, prosím, odhlašte předem (do 21.6.), nejlépe prostřednictvím webu. 

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

stejně jako vloni počítáme se "dnem otevřených dveří" pro nastávající prvňáčky v pavilonu Domeček v posledním srpnovém týdnu. Při tomto setkání bude možné přihlásit se do školní družiny. Spolu s rozdělením tříd vyvěsíme informaci na webu školy v druhé polovině srpna. Zároveň zveřejníme termíny přihlášení se ke stravování do školní jídelny.

Již nyní přikládáme ke stažení desatero prvňáčka a seznam základních pomůcek

Na naše nové prvňáčky se moc těšíme.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

zveme vás na schůzku rodičů žáků budoucí přípravné třídy (pro školní rok 2021/22), která se uskuteční 15.6.2021 v 16:00 v pavilonu 1.tříd - vstup z ulice Veltruská.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 7.6.- 14.6.2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků:

Hovorka Jan (3.C), Kolátková Lucie (3.C), Műllerová Alena (3.B), Šenychová Helena (3.B), Vinklerová Lucie (6.A).

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

V souladu s rozvolňovacími opatřeními vlády od pondělí 31.5. 2021 obnovujeme výuku a provoz školní jídelny v plném rozsahu.

Vstup do školy bude hlavním vchodem a žáci se budou v šatně přezouvat. Prosíme, zkontrolujte, že již tento pátek budou mít děti klíče od skříňky.

VŠICHNI ŽÁCI MAJÍ V TUTO CHVÍLI PŘIHLÁŠENY OBĚDY OD PONDĚLÍ 31.5. 2021 VČETNĚ. Pokud žáci obědy nebudou odebírat, JE TŘEBA JIM OBĚDY ODHLÁSIT prostřednictvím www.strava.cz. Je možné psát i na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žáci na 2. stupni budou mít odpolední vyučování, o přestávce mezi dopoledním a odpoledním se žáci z provozních důvodů nebudou moci zdržovat v prostorách školy. V této době škola za žáky nenese odpovědnost.

TV se bude i nadále učit pouze venku.

V příštím týdnu se opět budou distribuovat testovací sady a ve čtvrtek 3.6. odevzdávat vzorky. Prosíme vás, aby žáci řádně zaregistrované vzorky na PCR odevzdávali. Dotestovávání antigenními testy je pro školu velký náklad, který stát nehradí, navíc je tímto testováním silně narušována výuka.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče žáků 0. – 3. ročníků. Dle sdělení Městské policie Praha 9 platí výstraha ohrožení pro žáky škol Prahy 9 i pro pátek 21. 5. 2021. Z tohoto důvodu nebude žákům po celý den umožněn pobyt na školní zahradě. Obracíme se tedy na Vás s prosbou, abyste si své děti vyzvedli ze školní družiny co nejdříve, aby nemusely celý den trávit v uzavřené učebně.

Děkujeme.

Věra Cyprichová