Ve školní družině v oddělení Dráčků jsme si vyrobili hejno čápů. Tentokrát jsme nepotřebovali ani lepidlo, stačily pastelky, nůžky a jako obvykle naše šikovné ručičky.

Jana Semerádová

Vážení rodiče budoucích žáků nulté třídy,

zveme Vás na první schůzku. Proběhne 5.6.2024 od 16:00 hod v učebně 106.

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově (ulice Litvínovská). Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny, bude možno si v předstihu vyplnit přihlášku ke stravování a za 121,- Kč zakoupit čip pro výdej obědů.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na první schůzku. Proběhne 5.6.2024 od 15:15 ve školní jídelně.

O děti, které jsou přihlášeny na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno - odevzdáte děti u hlavního vchodu a přesunete se do jídelny. 

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově. Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny, bude možno si v předstihu vyplnit přihlášku ke stravování a za 121,- Kč zakoupit čip pro výdej obědů.

 

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Naši žáci 8. ročníků měli jedinečnou příležitost účastnit se výjimečné besedy na téma Setkání s energií od společnosti ČEZ https://www.cez.cz/cs/o-cez/vzdelavani-a-vyzkum/pro-pedagogy/setkani-s-energii

Besedou provázel Ing. David Vodák Ph.D. a praktické ukázky realizoval Tomáš Hejl.

Žáci se dozvěděli mnohé o současném pohledu na energetiku a také o tom, jaká je otázka budoucnosti čerpání el. energie.

Sami se snažili hledat odpovědi na různé otázky a často si vysloužili pochvalu za své přemýšlení. Kromě toho viděli výrobu vodíku na vlastní oči i jak lze tento nejlehčí prvek planety využít k pohybu, dozvěděli se, jaký je princip ovládání lopatek větrné elektrárny a proč je důležité umět tuto elektrárnu odstavit, nebo jak funguje přečerpávací elektrárna a v čem tkví její hlavní výhoda. Jedinečnou byla také virtuální prohlídka jaderné elektrárny pomocí 3D brýlí, která nás provedla celým areálem od reaktoru až po chladicí věže.

A které otázky zazněly? Tak např.:

  • Co znamená rovnice: výroba = spotřeba?
  • Proč nemůžeme spotřebu ovlivnit a proč je důležité soustředit se na regulaci výroby?
  • Co je to koncept „chytré sítě“?
  • Jaké zdroje energie v současnosti existují?
  • Co mají společného slunce, vítr a jádro?
  • Jaké jsou možnosti ukládání energie?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých tipů elektráren?
  • Co jsou to SMR (malé modulární reaktory) a co očekáváme od jaderné fúze?
  • Jak zajistit energii v budoucnosti a přitom nezruinovat naši planetu?

A právě závěrečná otázka byla také klíčovým mottem besedy a my už víme, že hledat na ni odpovědi je prioritou lidstva.

Organizátorům děkujeme.

Mgr. M. Králíková

Vážení rodiče,

paragraf 27, odstavec 3 školského zákona říká, že žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu (odkaz na Věstník MŠMT, učebnice s doložkou). Žáci jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.

Naše škola doposud žákům vždy učebnice zapůjčovala a pracovní sešity hradili rodiče, protože do nich děti píší a tudíž by nám na konci školního roku vracely znehodnocenou učebnici, kterou bychom již pro příští školní rok nemohli poskytnout dalším žákům.  Ze zákona o hospodaření s  prostředky přidělenými ze státního rozpočtu se škola musí chovat ekonomicky.

Škole bere zpět jen ty učební materiály, které mohou žáci v novém školním roce opět plnohodnotně využívat. Jestliže si někdo z rodičů nepřeje pracovní sešity na jednotlivé předměty platit, bude muset respektovat následující. Škola dítěti pracovní sešity zapůjčí a rodiče pořídí dítěti pro každý předmět sešit navíc, kam si dítě bude cvičení vypracovávat. Nepopsané zapůjčené pracovní sešity žák na konci školního roku odevzdá spolu s učebnicemi.

Škola umožní předpisem v Bakalářích uhradit PS ve splátkách již v průběhu léta, aby se v září snížilo množství plateb spojených s nástupem dětí zpět do školy.

Pevně věříme, že naše stanovisko chápete. Zasíláme po dětech návratku k nákupu pracovních sešitů.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

V tuto chvíli děkuji drtivé většině rodičů 1. stupně, kteří poslali návratku zpět. 

V odkazu zde se můžete seznámit v rámci daného ročníku s konkrétními pracovními sešity 1. stupně.

Druhý stupeň zde.

Žáci 2.B a 2.C úspěšně dorazili na místo pobytu v přírodě.

Nové vydání občasníku Kometa 600 naleznete zde.

Ve 4.B děti kreslily obrázky pro radost seniorům. Zapojili jsme se do projektu Psaní od srdce Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dětem se obrázky povedly a kreslily s chutí. Tlustou obálku s obrázky jsme odeslali a věříme, že každý obrázek potěší některého ze seniorů.

Lia Ruthová