V říjnu proběhly testy profesní orientace žáků v pedagogicko-psychologické poradně. Tyto testy, určené pro žáky 9. ročníků, kteří o ně projevili zájem, jim zadala, vyhodnotila a následné schůzky s dítětem a jeho zákonným zástupcem vedla paní psycholožka Halíková. Kromě předmětu Pracovní činnosti, který je na naší škole zaměřen na volbu budoucího povolání, tak měli žáci i rodiče možnost promluvit si o tomto tématu také s odborníkem. V listopadu žáci 9. ročníků navštíví výstavu Schola Pragensis, tedy veletrh středních škol.   

Mgr. Gabriela Janů

výchovná poradkyně

V úterý 31. 10. měli žáci 8. ročníku možnost zhlédnout unikátní divadelní představení ve Stavovském divadle – Stavovské národu! V rámci hry se děti dozvěděly více o historii tohoto krásného, původně německého divadla. Měly také jedinečnou příležitost vstoupit do budovy zadním vchodem, kudy běžně přichází pouze umělci a personál, prohlédnout si zákulisí divadla a celou hru sledovat netradičně přímo z jeviště. Pro diváky bylo dále připraveno překvapení v podobě knihy Jiřího Hilmery Stavovské národu! O TOM, JAK SE STAVOVSKÉ DIVADLO STALO SOUČÁSTÍ DIVADLA NÁRODNÍHO, kterou si mohli odnést na památku. Návštěvu Stavovského divadla žáci zakončili společnou fotografií na místě, odkud svou operu Don Giovanni dirigoval v roce 1787 slavný Wolfgang Amadeus Mozart.

Za TU 8. tříd Mgr. Žaneta Kytlicová 

Slunce už tolik nesvítí, bývají plískanice a za oknem prší. Tu správnou podzimní atmosféru si děti z naší družiny užívaly v úterý 31.10.2023 na akci „Strašidelné úterý“. Datum akce připadlo na den svátku  Halloween, ale my jsme podzimní dobrodružství zahalili do dušičkového hávu. Žáci prvních, druhých a třetích ročníku přišli do družiny náležitě strašidelně oblečeni a v mimořádně povedených maskách! Také se soutěžilo v různých dovednostech na děsivých stanovištích, nesměl ani chybět tradiční dušičkový tunel! Akce se konala jak v “Domečku”, tak ve “Velké družině” ve škole. Děti si užily krásné odpoledne prodchnuté podzimním časem a odnášely si domů i výrobky a nejednu odměnu.

Za tým školní družiny

Mgr. Michaela Danielová

20.10. se páté třídy vypravily na výlet do Koněpruských jeskyň. Dětem se líbily vápencové krápníky, varhany a koněpruské růžice. Viděli jsme také vápencový lom. Všem se výlet moc líbil!

Mgr. Mojmíra Radová

Vážení rodiče,

i naše družinové děti se do projektu zapojí. Budeme rádi, když nás v průběhu akce svým hlasem podpoříte!

Předem děkujeme!

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

 

V úterý 17.10.2023 se děti ze třídy 2.A vydaly, krásně společensky oblečeny, vstříc kulturnímu zážitku v Rudolfinu. 

Poslechly si pohádkový koncert pod názvem Císařův slavík aneb Návštěva na dvoře čínského císaře. Prožily společně Andersenovu pohádku Císařův slavík, ukrytou do podmanivého hudebního zpracování skladatele Václava Trojana.

"Byl jednou jeden čínský císař, který měl rád hračky a různé strojky. Jednou dostal neobvyklý dar - mechanického slavíka, hračku na klíček.

Dokáže ale jeho zvuk nahradit libozvučný zpěv živého slavíka?"

Na to už se musíte zeptat našich malých posluchačů. Jen oni totiž znají správnou odpověď.

 

 

Mgr.Kateřina Lucáková

I v letošním školním roce je otevřená anglická knihovna. Knihy v anglickém jazyce si mohou zapůjčit po dobu 1 měsíce žáci celé naší školy (1. i 2. stupně). 

Anglická knihovna poskytuje knihy (některé i s poslechy) všech jazykových úrovní s různorodým zaměřením. Mezi nejvíce populární patří literatura pro děti a mládež, ale dozvědět se můžeme něco zajímavého i o reáliích anglicky mluvících zemí.

Anglická knihovna tedy nabízí unikátní nabídku literatury vhodných pro všechny zájemce o další studium angličtiny. Těšíme se na naše čtenáře každý čtvrtek o velké přestávce.

                                                                                                                 Mgr. Eva Švancarová

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu měli naši žáci z oddělení medvědů, lvíčat a tučňáků možnost podruhé navštívit dopravní hřiště. Tato návštěva byla opět velmi poučná a zábavná. Děti se naučily důležitá pravidla silničního provozu a získaly praktické dovednosti týkající se bezpečnosti na cestách.

Děkujeme vám za vaši podporu a těšíme se na další společné akce a zážitky.

Vychovatelky ŠD