Ve středu 13.4. se žáci 5.A zúčastnili výletu do středověké vesnice Botanicus. Vyzkoušeli si mnoho dnes již zapomenutých řemesel, prohlédli si zahradu a ochutnali domácí koláče. Určitě si vše hodně užili.

Mgr. K. Lucáková

Třídy 7.C, 9.A, 9.B se zapojily do projektu Srdce s láskou darované. Každá ze tříd svedla diskuzi, které organizaci srdce vytvoří a následně předá.

9.B  SRDCE PRO NAUTIS - po opravdu dlouhé diskuzi zvolila organizaci NAUTIS = Národní ústav pro autismus, což je nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich. Puzzle na srdci symbolizují autismus, noty jsou  pro dobrou náladu všem, hudba léčí a spojuje.

Děti srdce předaly panu  Mgr. Janu Šlosárkovi, který pracuje na pozici ředitele chráněného bydlení. Děti mezi sebou vybraly peněžní dar, který ponesou až půjdou na návštěvu do NAUTISu, aby se dozvěděly o organizaci ještě více.

9.A  SRDCE PRO DEBRU - zvolila organizaci DEBRA, což je organizace, která pomáhá usnadnit život lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. Srdce je obalené obvazy, a každý ze třídy přidal svého motýla, který má průhledná křídla tak jako lidé s touto nemocí mají "průhlednou" kůži.

9.A  odjela srdce předat do Brna, kde DEBRA sídlí  ve Fakultní nemocnici Brno. S sebou děti vezly masti pro nemocného Danečka, kterého jsme z důvodu COVIDových opatření mohli vidět jen fotografii, dárečky pro něj a jeho sestru. Jedna z maminek nám vyrobila úžasné motýly z korálků a vlny, které jsme spolu se Srdcem, mastičkami předali panu řediteli Ing. Pavlovi Melichárkovi a koordinátorce akcí Anitě Gaillyové. Děti jsou pozvané na setkání lidí s nemocí motýlích křídel, až dojde ke zmírnění COVID opatření. Jelikož prostory  organizace byly zrovna v rekonstrukci, pomáhali jsme se stěhováním.

7.C SRDCE PRO PARAPLE –tato třída ráda sportuje,  a tak zvolila srdce pro Centrum Paraple, které  pomáhá lidem, kteří utrpěli úraz při sportu, v automobilu, v zaměstnání, spadli z výšky nebo skočili do vody a poranili si páteř a míchu nebo náhle ochrnuli při nemoci.

Tak jako déšť přináší život rostlinám, tak je PARAPLE vláhou a zlepšením života mnoha lidí.  V jednom oblouku  srdce je slunce, v druhém duha, která vznikne, když prší. Kapičky deště padají ve tvaru srdíček. Kapičky a sluneční paprsky padají na paraplata. Každé paraple je originální. Každé paraple „nese“ část názvu naší školy. Paraplíčka jsou u sebe, přes sebe, jelikož my jako třída se také snažíme držet spolu. 

Srdce jsme předali v Centru Paraple  panu řediteli Davidu Lukešovi.  Paní Veronika Formánková provedla děti centrem, venku jim připravila zábavné aktivity na  invalidních vozíčkách.  Další setkání  s Centrem Paraple bude v červnu, kdy se třída zapojí do Běhu pro Paraple.

O projektech rozhodne hlasování a také odborná porota.

Každé srdce je originální, každé má svůj příběh, na výrobu se zapojila vždy celá třída. 

                                                                 

Mgr.Hana Štěpánková

Vážení rodiče,

zveme vás tímto na třídní schůzky a konzultace k prospěchu žáků, které se uskuteční v pondělí 25.4.2022 od 18:00 do 19:30. Před třídními schůzkami proběhne ve sborovně školy od 17:00 hodin schůzka zástupců SRPZŠ.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

V úterý 29. března se vydala 4. A do sálu Českého  rozhlasu na veselý koncert Ovce, kobyla a šneci, to jsou violoncello a housle (přeci). Seznámili jsme se i s klavírem, dověděli se, co všechno musí umět virtuóz a poslechli si krásnou klasickou hudbu. Děti si zahrály i na improvizovaný hudební nástroj z plastového kelímku a gumiček. Nakonec nám Český rozhlas natočil opravdovou nahrávku jarní skladby i s "hrou" dětí.

Mgr. Lia Ruthová

Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 14,00 do 17,00 hod. v hlavní budově školy. Bližší informace viz podrubrika " Pro uchazeče":

https://www.zslitvinovska6.cz/pro-uchazece/zapis-do-1-tridy

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům, kteří se zapojili do sbírky pro děti ukrajinských uprchlíků. Zvláštní poděkování patří žákům 8. A a 8. B za zorganizování a koordinaci celé akce.

S přáním hezkého víkendu

RNDr. Věra Cyprichová, ŘŠ

Zveme všechny zájemce o zápis svého dítěte do budoucí první třídy k prohlídce prostor školy dne 24. března 2022 od 14,00 do 16,00 hod.

Zpřístupněny budou prostory učeben prvních tříd, které jsou umístěny v samostatném pavilonu „Domeček“. Vstup z ulice Veltruská. Přítomny budou aktuální vyučující prvních tříd, které Vám zodpoví všechny dotazy.

Zároveň prosíme všechny návštěvníky, aby uvnitř budovy měli ústa a nos zakrytá respirátorem.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy