V měsíci říjnu se žáci 1. tříd zúčastnili prvního výletu. Navštívili jsme ekocentrum PRALES v městské části Praha 19 Kbely.

Ekovýchovný program: Kdo nám dává vajíčka a kde se bere mléko? Proč mají králíci dlouhé uši a ovečky huňaté kožíšky? A kdo všechno vlastně bydlí na farmě?

Vydali jsme se s dětmi na prohlídku zvířátek. Některá jsme mohli pohladit a nakrmit . Dozvěděli jsme se od paní farmářky, jak se o zvířátka správně starat, aby byla spokojená. Výlet se vydařil, přálo nám hezké počasí a rádi bychom se do ekocentra ještě někdy podívali.

Mgr. Jana Mírná

V pondělí 30.10. navštívili třeťáci divadlo Gong. Představení Stínadla se bouří bylo pro děti velkým zážitkem - Rychlé šípy stále zanechávají velký dojem. 

Lucie Navrkalová

Vážení rodiče,

připomínáme tímto, že platba obědů podle řádu školní jídelny má následující podmínku: „Je nutné, aby platba za obědy na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ nejpozději do 20. dne v měsíci probíhajícím.“

Množí se nám případy, kdy rodiče s nemilou dávkou samozřejmosti a často i arogancí volají třeba třetího dne v měsíci, informují o tom, že platbu předchozí noci poslali a dožadují se oběda pro své dítě. Připsání částky na účet a spárování s objednávkovým programem školní jídelny má svůj čas, proto má být platba na účtu předem. Často také rodiče používají argument „že nás ten jeden oběd nezabije“, ale jistě by tento přístup nezkoušeli uplatnit v restauraci nebo si také neuvědomují, že pozdních platičů jsou spolu s nimi, bohužel, vyšší desítky.

K přehledu plateb i zůstatků má každý rodič přístup do strava.cz. Verbální útoky na vedoucí školní jídelny ničemu nenapomáhají a bylo by vhodné je vyměnit za upomínku do kalendáře 20. dne v měsíci nebo včasné zřízení inkasa či trvalého příkazu.

Všem rodičům, kteří nemají problém dodržovat pravidla a včas obědy platí, moc děkujeme.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Vážení rodiče, 

 

v průběhu druhého týdne v září jsme zjistili, že se do Bakalářů nepropisují poznámky ke kázni či připravenosti pomůcek na vyučování. Záležitost jsme reklamovali u poskytovatele. Problém poskytovatel vyřešil až nyní.

Vyučující poznámky v nejkratším možném termínu dopíší, chceme Vás tímto jen informovat, že chyba nevznikla na naší straně. Prosím, kontrolujte poznámky průběžně tak, aby jste ve čtvrtletí nemohli být náhle rozčarováni. :-)

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Mgr. Naďa Koháková 

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milé děti,

v letošním školním roce nebudou pro nedostatečný zájem otevřeny kroužky:

Sportovní hry středa - od 14:00

Dopravní výchova pondělí - od 14:00

Všechny ostatní kroužky začnou v týdnu od 2.10.2023, vyučující si děti obejdou s informací o místě první schůzky. Družinové děti si vyučující v družině vždy před kroužkem vyzvednou.

Kurz přípravy k přijímačkám ČJ bude v druhém období zkrácen k termínu přijímaček a tím bude pokrácena i cena.

U kroužků, kde byl převis zájemců, došlo k losování a nevylosovaným dětem jsme poslali přihlášku se zprávou zpět. Pokud by se místo v kroužku uvolnilo, nabídneme jej přednostně nevylosovaným dětem.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Naďa Koháková

Ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční v pondělí 11.9. 2023 od 18:00 hod. v kmenových třídách. 

V tentýž den od 17:00 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru SRPZŠ.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Žáci 6.ABC dojeli v pořádku na adaptační kurz. 

třídní učitelé