Na čtvrtečním kroužku Šikovných ručiček jsme si vytvořili obrázek pro radost - barevný deštník proti špatné náladě. Dětem se moc povedly,  a jak jsme zjistili, opravdu proti špatné náladě fungovaly. Jen do deště se asi úplně hodit nebudou :-).

 

Bc. Veronika Pertlová

 

V úterý 4. 4. proběhl v 1. B a v 1.C  projektový den s názvem Velikonoce. V průběhu dne jsme s dětmi nejprve s pomocí interaktivní tabule zopakovali vše, co již o Velikonocích ví a umí. Potom jsme vypracovali pracovní listy k tématu jaro a Velikonoce. Prvňáčci natrénovali koledu, barevně počítali příklady na zajíčcích, přepisovali písmenka do oveček, hledali slova, která k sobě patří aj.

Projektový den se všem líbil a velmi se nám vydařil.

tř. uč. 1. B, C

     Ve dnech 21. a 28 . 3. 2023 si žáci 9. ročníků naší školy mohli vyzkoušet „Přijímací zkoušky nanečisto“. Cílem akce bylo především seznámit se se správným způsobem vyplňováním  záznamových archů a umožnit jim vyzkoušet si pevný časový limit pro test tak, aby u „ostrých“ zkoušek nebyli zaskočeni.

Přejeme všem účastníkům přijímacího řízení 2022/23 hodně štěstí a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Za vyučující MA a ČJL:

 Ing. Petra Honzová a Mgr. Eva Veličková

Návštěva muzea

V pátek 31. března navštívily děti 5. ročníku Armádní muzeum na Žižkově. Účastnily se dvou programů, prošly si zajímavé expozice a plnily v nich úkoly. Na závěr si vyzkoušely práci badatele a její výsledky i dobře prezentovaly. Návštěva Armádního muzea výborně doplnila současné učivo vlastivědy.

 

Vyučující 5. ročníku 

Přírodovědné bádání

V první jarní den děti vyrazily společně prozkoumat probouzející se přírodu. Hledaly první jarní kytičky, rozkvetlé keře, pupeny listů i zpěv ptáčků. Dokonce vyluštily tajenku v křížovce a už vědí, že nás brzy čekají velikonoční svátky.

 

Muzeum hlavního města Prahy

Protože se děti již nemohou dočkat Velikonoc, vydaly se s paní učitelkou a vychovatelkou do Muzea hlavního města Prahy. Dozvěděly se mnoho nového o velikonočních tradicích, naučily se několik básniček a koled a nakonec si vyrobily papírového skřivánka.

 

Projekt Pošlete vzkaz příběhem

Děti z 1.A se zapojily do mezigeneračního projektu a soutěže pro děti a seniory pod názvem Pošlete vzkaz příběhem, který je jednou ze společensky odpovědných aktivit VZP. První setkání dětí a seniorů proběhlo v pátek 31.3.2023 v Domově seniorů v Ďáblicích. Děti seniorům zazpívaly, zatančily a zarecitovaly jarní básničky a písničky. Měly připravené dárečky a velikonoční přáníčka, která rozdaly vybranému seniorovi.

Na oplátku dostaly děti občerstvení a mohly si prohlédnout Velikonoční jarmark. Velkým zážitkem pro děti bylo i setkání s mláďátky různých hospodářských zvířat, které měl Domov seniorů pozvaný jako atrakci pro své klienty. Již se těšíme na další setkání, kde nám senioři budou vyprávět své životní příběhy.

 

Mgr. Kateřina Lucáková

Žáci 9. ročníku, David Trunec a Robert Fiala, si připravili pro své spolužáky i z jiných tříd přednášku o 3D tisku s praktickou ukázkou. Děti se tak mohly seznámit s principem 3D tisku, mohly vidět naši školní 3D tiskárnu přímo v provozu. Dozvěděly se, kde se s 3D tiskem mohou setkat v praxi, prohlédly si některé tištěné předměty a dostaly odpověď na otázky, které je zajímaly…

A nutno říct, že to naši experti zvládli výtečně. Tady je zpětná vazba od některých zúčastněných z 2. stupně:

„Prezentace kluků z 9. třídy se mi líbila. Seznámili nás s tím, jak vůbec 3D tiskárna funguje a jaké druhy tiskáren máme. Mohli jsme si vyzkoušet mikroskop, vytisknutý na 3D tiskárně, a díky tomu jsme pochopili užitečnost 3D tisku. Dále nám ukázali budoucnost 3D tisku a jeho přínos pro lidi (od stavění domů až k vytváření orgánů). 3D tisk díky tomu beru jako perspektivní záležitost, kterou v budoucnosti využijeme.“ Martin Michalica

„Poté, co jsem slyšel o možné prezentaci 3D tisku, jsem byl nadšený. Na samotné prezentaci šlo vidět, že se kluci o téma zajímají a zodpověděli nám všechny naše dotazy. Během představování 3D tisku nechali vytisknout kostku lega. Mě osobně nejvíce zaujalo tisknutí budov, které má dle mě obrovský potenciál…“ Jenda Kaluža

„Dnešní přednáška o 3D tisku mě velice zaujala. Kluci byli jednoduše skvělí... nádherná ukázka i prezentace a v ní vše podstatné. Tisk i3MK3S+ byl poutavý a názorně ukázal chod tiskárny. Lehký pohled do PrusaSliceru objasnil záhlaví 3D tisku. Ukázka a následné porovnání výtisku z FFF z mini nebo MK3 a DLP z SL1 objasnila, jak je objekt vytvořen v počítači přesunut do reálného světa. Oceňuji slidy s využitím a budoucností tisku. Kluci se jistě pohybují ve 3D tisku dlouho a pro mě jako majitele mini, příhodná chvilka se zeptat na věci, co my byly nejasné. Dodatečně bych chtěl poděkovat...“ David Petráš

„Přednáška se mi moc líbila, líbilo se mi, jak nás kluci s 3D tiskem seznámili, vše stručně a zajímavě vysvětlili a mluvili jako odborníci. Věděli odpovědi na všechny naše otázky a moc jsem si z této přednášky odnesla…“ Lucie Csurillová

„Přednáška se mi velice líbila. Bylo vidět, že se kluci vyznají a že je 3D tisk baví. Co je však ale to těžší, je zaujmout publikum a to se velmi povedlo. Myslím, že díky klukům se pár lidí od nás ze třídy rozhodne zajímat o 3D tisk více. Velice pěkně zpracovaná a zajímavá prezentace, která toho žákům hodně předala. Děkuji!“ Boris Rassl

„Nejzajímavější bylo, že jsme si to mohli prohlédnout zblízka! Kluci ukázali několik předem navržených modelů a předvedli nám, jak se to načítá do tiskárny a jak to funguje. Bylo úžasné vidět, jak se věci tisknou a jak se tam vrstva po vrstvě přidávají nové detaily...“ Lukáš Rudolský

Fotogalerie zde (pozn. snímky nafotila Aneta Žáčková, použity jsou i ilustrační snímky dalších žáků 9. roč.)

 

Mgr. Michaela Králíková

V úterní skupince Šikovných ručiček jsme si "vypěstovali" tulipány. 

Vyrostly nám za hodinu a výhodou je, že nikdy nezvadnou. Jen škoda, že nevoní. :-)

Bc. Veronika Pertlová

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24. 3. se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Dětí si v doprovodu rodičů přišly prohlédnout celý „Domeček“ . Zatímco děti plnily zajímavé úkoly na dotykové tabuli, dospělí si mohli promluvit s vyučujícími o všem, co je zajímalo. Součástí byla i výstavka učebních materiálů pro žáky 1.tříd.

Zájem dětí i rodičů byl velký.

Mgr. A. Vymětalíková