V okresním kole matematické olympiády se naše žákyně 5. třídy A. Přívětivá umístila na krásném sdíleném 3.-6. místě z 38 účastníků, přitom na vítěze ztratila pouhý jeden bod.

V okresním kole olympiády z anglického jazyka se v kategorii I. A umístil na sdíleném 5.-6. místě žák 7. třídy J. Dufek. V kategorii II.A se žákyně 9. třídy K. Kočová umístila na 1. místě a postoupila do krajského kola.

Blahopřejeme!

V sedmých třídách jsme vyzkoušeli aplikace, které nám pomohly pochopit princip osové souměrnosti. Podívejte se do naší minigalerie na některá výtvarná díla.

Mgr. Michaela Králíková

V pondělí 21.2.2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili exkurze v Národním divadle. Prohlídkou hlediště, podzemí i střechy s krásnými trigami ukončili učivo vlastivĕdy na téma Národní obrození.

Mgr. K. Lucáková

Při příležitosti oslav 50. výročí založení naší školy probíhá celoškolní soutěž na téma historie Proseka. Pro žáky čtvrtých, pátých a šestých tříd jsme proto uspořádali besedu s pamětníkem, panem RNDr. Otakarem Machem CSc., který je dlouholetým členem Tělocvičné jednoty Sokol Prosek. Mimochodem uplynulo právě 160 let od doby, kdy 16. února 1862 vznikla Tělocvičná jednota pražská, později nazvaná Sokol.

Členové Sokola byli páteří legií i odboje a o těchto historicky významných událostech nám přišel do školy vyprávět právě pan Mach. Poutavé vyprávění člověka, který na vlastní kůži prožil odsun Čechů ze Sudet, válečná léta a jako pětiletý chlapec začal chodit cvičit do Sokola, bylo zajímavé nejenom pro žáky, ale i učitele. Vyprávěl dětem, jak si od maminky půjčil knížku A. Jiráska Proti všem a vlastní četbou se začal seznamovat s historií. Děti se ho zvědavě ptaly, jak prožil válku, a kladly mu další otázky. Beseda byla nevšedním zážitkem a zajímavou formou, jak vzbudit u žáků zájem o historii. Děti ze 4.B panu Machovi nakreslily obrázky a děkujeme mu za tuto vzácnou příležitost.

Mgr. Radka Blažková

Naši žáci sledují zimní olympijské hry v Pekingu. Téma se objevuje třeba v aktualitách ve výchově k občanství, ve výtvarné výchově, při VT žáci chvíli sledovali přímý přenos hokeje. Paní vychovatelky školní družiny s dětmi „zapálily“ olympijský oheň a uspořádaly i sportovní klání. Skoky na lyžích - samozřejmě s bezpečnou helmou - přinesly mnoho legrace. Děti také fanděním podpořily bronz rychlobruslařky M. Sáblíkové. Fandit budeme i nadále a snad ještě nějaké medaile přibydou!

Martino, do toho!

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců školní kuchyně jsme museli omezit rozsah nabízených jídel - pouze jedno jídlo a zároveň změnit i jídelníček. Jakmile to personílní situace umožní, vrátíme se opět ke standardaní nabídce jídel.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

V druhé polovině ledna se nám podařilo vyjet na lyžařský výcvik. Ubytováni jsme byli v Hotelu Albert, kousek od lyžařského střediska Paseky nad Jizerou.

I když  jsme zažili různé počasí (sluníčko, mlha i vítr), nic nás nemohlo odradit od sportování.  Vyzkoušeli jsme  lyže a běžky, navštívili jsme i Muzeum Zapadlých vlastenců, večer jsme si užívali společné zábavy.

Lyžařského výcviku se zúčastnilo 47 dětí ze sedmého ročníku. Měli  jsme měli 12 nelyžařů, ale z těch jsme během týdne udělali lyžaře, kteří mají z lyžování i běžkování radost.

Kurz rychle utekl. Všichni se již těšíme na ten další.

H.Štěpánková, vedoucí kurzu

Osolit bramboru a kousek alobalu!

Aneb věděli jste, že elektrickým proudem se dá kreslit?

Za všechno může elektrolýza, kterou právě žáci 9. ročníků probírají na hodinách chemie a fyziky. Otestujte se ve znalostech základoškolského učiva a zkuste si odpovědět na otázky v přiložených obrázcích. Naši žáci odpovědi již znají!

 Video z hodiny chemie

Práce z hodin fyziky Mgr. M. Králíkové a hodin chemie Mgr. P. Hromádka