Již po druhé se  8.C zapojila do projektu Srdce s láskou darované. V letošním jsme vybrali spolek Sanitka přání Česká republika. Posláním spolku Sanitka přání je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stádiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo díky nemoci nedostupné. Každému člověku splní jedno přání zdarma.

Do projektu Srdce pro Sanitku přání se opět zapojila celá třída. A i když nemáme ve škole dílny, zvládli jsme to při hodině výtvarky v kmenové učebně. Srdce jsme vyřezávali z překližky, detaily jsme na něj vypalovali. Společná práce nám přinesla radost i stmelení kolektivu.

Naše srdce jsme přihlásili do projektu Srdce s láskou darované pod názvem Sanitka přání. Pokud se vám náš projekt líbí, prosíme o Váš hlas: https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2022/detail/117 . V odkazu najdete i video a fotografie, jak naše srdce vzniklo.

Mgr. Hana Štěpánková, třídní učitelka 8.C

Kdo neměl doma doposud žádného mazlíčka, na kroužku Šikovných ručiček si jednoho vyrobil. Děti si své želvičky i pojmenovaly a rodiče jistě ocení, že takovýto papírový mazlíček je bez starostí a péče. 

Bc. Veronika Pertlová

Ve škole máme mnoho šikovných žáků a tak můžeme vymýšlet různé smysluplné projekty.

Do jednoho z nich se zapojili žáci 9. ročníku R. Fiala a D. Trunec v rámci fyziky. V tomto projektu se pokoušíme proniknout do tajů fotogrammetrie, tedy metody pomocí níž na základě snímků můžeme získat 3D model školy.

Snímkování budovy jsme prováděli pomocí malého dronu a nyní budeme snímky vyhodnocovat a zpracovávat.

Jak to probíhalo a co jsme museli udělat?

  • Před samotným dronováním jsme se seznámili s pravidly a obstarali si potřebná povolení (tj. schválení majitele pozemku).
  • Ověřili jsme si a nastudovali vzletové možnosti konkrétního modelu dronu v daném místě, pracovali jsme s mapou určenou pro předletovou přípravu  https://dronview.rlp.cz/">https://dronview.rlp.cz/
  • Domluvili jsme si termín setkání na víkend, abychom neohrozili žádnou z osob na školní zahradě a nefotili nikoho bez jeho souhlasu.
  • Sledovali jsme předpověď počasí, aby pro dron byly optimální letové podmínky.
  • Bylo potřeba zajistit dostatečnou kapacitu baterie pro daný dron.
  • Množství snímků jsme si vzájemně nasdíleli včetně fotodokumentace projektu, na které společně pracujeme.

Mgr. Michaela Králíková

Masopustní veselí nás letos neminulo, oslavili jsme ho všichni v družině, jak se patří. Dne 23.2.2023 to v odpoledních hodinách u nás vypuklo ve velkém stylu. Konala se dětská diskotéka, soutěže a v neposlední řadě karnevalový rej v maskách. Děti tancovaly, co jim síly stačily a do soutěží vkládaly všechny své síly. Masky měly opravdu krásné a nápadité, sešlo se nám tam mnoho superhrdinů a princezen, ale i méně typické převleky jako třeba Rubikova kostka nebo plechovka. Všichni jsme si akci užili a už netrpělivě vyhlížíme události, které nás do konce roku čekají - jarní jarmark, Čarodějnice a další.

 

Mgr. Michaela Danielová

V rámci výuky polytechnické výchovy a ve spolupráci se SOŠ Jarov se naši žáci sedmých tříd seznamují s vybranými řemeslnými obory pod vedením zdejších vyučujících přímo v dílnách.

Zde si mají možnost vyzkoušet svou manuální zručnost a nahlédnout do různých řemeslných oborů (obor truhlář, zámečník, malíř, lakýrník, zedník, klempíř, zahradník a florista pro interiér a exteriér).

Mgr. E. Švancarová

V naší škole probíhá již 2. školní rok v rámci odpoledního programu v družině kanisterapie - hrátky s pejsky s lektorkou Terezou Dědkovou, pod záštitou MČ Praha 9 - projekt MAP. Děti se hravou formou seznamují s chováním psa v běžné situaci a jak se k pejskovi v různých situacích mají chovat a co dělat nemají. Na závěr se všechny děti mohou s vycvičeným terapeutickým pejskem pomazlit. Všechny děti kanisterapie vždy velmi baví, dozví se spoustu nových informací, a pravděpodobně pak odpoledne doma rodiče přemlouvají, že by také chtěly terapeutického pejska :-).

Eva Pflegerová

Také 8.A zdraví z trezoru České národní banky!

 

 

 

Dne 21.2. 2023 navštívily 9. ročníky zajímavou interaktivní expozici, která byla převážně zaměřena na období II. světové války. Všichni zúčastnění zhlédli výstavu se zaujetím. Díky interaktivitě si žáci mohli představit život českého národa v těžkých dobách našich dějin.

TU 9. ročníků