V pondělí 11.12. se uskutečnily Vánoční dílny s rodiči ve 3.C. Nápadu a celého tvoření se zhostila maminka z naší třídy, čímž jí moc děkujeme za krásný podvečer. Rodiny si společné tvoření za vůně cukroví a štěbetání dětí příjemně užily. Veselé Vánoce všem!

Lucie Navrkalová

Třeťáci se 7. prosince vydali na zimní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Seznámili se při hezkém povídání s českými vánočními tradicemi a nahlédli do chaloupek staročeských vesnic. Jako odměnou jim byla výroba vlastní čokolády v Šestajovicích. Celý den se náramně vydařil.

Lucie Navrkalová 

V úterý 5.12. šli žáci 2.A zažít vánoční příběh pod názvem "Jak jsem se ztratil" do Divadla v Dlouhé.

Jakoby kouzlem se dostali do Štědrého dne, kdy se malý Pavel ztratil svému tatínkovi ve vánoční Praze. Nebál se a zažil několik krásných setkání s lidmi, čerty i zvířaty, které dokážou na Vánoce mluvit lidskou řečí. Představení trvající bezmála hodinu a půl zaujalo děti tak, že celou dobu zpívaly, tleskaly a celý příběh si skvěle užily. 

Konečně máme v Praze sníh. Hurá! 

Můžeme bobovat, pozorovat přírodu v zimě, krmit ptáčky a stavět sněhuláky. I hraní si do školy patří.


Mgr.Kateřina Lucáková

V úterý 5. 12. jsme měli projektový den na téma Mikuláš. Téměř všichni přišli převlečeni za čerty, anděly nebo Mikuláše.

Úterní dopoledne bylo plné úkolů s touto tématikou. Všichni s chutí počítali, vybarvovali jednotlivé postavičky, Mikulášům tvořili vousy, z přeházených slov psali věty, porovnávali počet sladkostí a brambor, které dostala Anička a Pepík a plnili spoustu dalších úkolů. Děti pracovaly ve skupinkách.

Navštívil nás i opravdový Mikuláš s čerty a anděly. Naštěstí byli všichni hodní, tak si nikoho neodnesli..

Po pěkné písničce a tanečku byli všichni obdarováni mikulášskou nadílkou.

Celý den byl fajn a dětem se moc líbil.

třídní  učitelky

 

P.S. Není větší radost než ta, kterou mi dají děti. Vaše/naše. Deváťáci byli skvělí, moc jim to slušelo a prvnímu stupni udělali pěkné dopoledne. Je krásné vidět, jak se z prvňáčků, které jsem před lety vítala spolu s bývalou paní ředitelkou, stali báječní mladí lidé. NK

První adventní neděli již podruhé připravili žáci naší školy z 9.C pro své spolužáky z nultých až čtvrtých ročníků trasu proseckými skalami, kde mohly děti společně s rodiči potkat pohádkové postavy. Jsme moc rádi, že navzdory nízkým teplotám se nás sešla velká skupina.

V loňském roce bylo na trase bláto, letošní rok byla cesta sněhová, a děti byly nadšené z poznání, jak sníh krásně „osvětluje celou trasu". Za soumraku se účastníci sešli u Vinařského sloupu, kde si mohli zazpívat několik vánočních písní s kytarou a vydat se postupně ke stanovištím s pohádkovými postavami, které zpívaly, mávaly, předváděly scénky, někde došlo i na povinné koulování pohádkových postav.

V cíli na děti čekala malá odměna. 

Velké poděkování za pomoc při organizaci prvoadventního průvodu patří nejen dětem 9.C, ale i paní učitelkám a maminkám za dohled na stanovištích. 

Ještě před „Světýlky“ se na procházku s lampiony podvečerním Parkem přátelství vydala i 5.B paní učitelky Radové. I bez třpytivého sněhu si děti cestu se světýlky užily.

Mgr. Hana Štěpánková, TU 9.C

Mgr. Naďa Koháková

Když se řekne psychiatrická nemocnice Bohnice, každému se hned vybaví lidé s duševním onemocněním, ale v této nemocnici je mnoho oddělení , např. dětské, rehabilitační, LDN, ochranné léčby aj..

S organizací PRAK jsme se podívali k tvořivým dílnám, do zvěřince a v divadle ZA plotem jsme shlédli film o historii psychiatrie, její léčbě v různých dobách. Poté jsme měli přednášku s lékařem na téma sexuálních poruch a deviací. Na závěr nám tři muži z pavilonu oddělení závislostí vyprávěli svůj životní příběh o závislosti na drogách, alkoholu a automatech. Vyprávění a následná diskuze byly velmi poučné.

S organizací PRAK jsme navštívili i věznici v Praze Ruzyni. Exkurze je určena pouze pro žáky od 15 let.

Seznámili jsme se s prostory věznice, kde jsme mohli mít jen občanský průkaz a kapesník, vše ostatní zůstalo ve skříňkách u vchodu. A protože napadl sníh, viděli jsme i vězně pracovat – odklízet sníh nebo jsme je potkali ve vězeňské kapli. Jakákoliv naše otázka byla našimi průvodci zodpovězena.

Z této exkurze jsme získali nové informace a doufáme, že nikdo z nás se za zdi věznic nikdy nepodívá.

Mgr. Hana Štěpánková, Mgr. Gabriela Janů

V úterý 23.listopadu žáci osmé a deváté třídy vyrazili se školou na Scholu Pragensis. To je veletrh pražských škol. Každá škola zde má svůj stánek, kde si žáci mohou popovídat s bývalými absolventy škol a nebo jejich současným žáky, případně s učiteli. Mohou se jich ptát na otázky, které je zajímají a které se jinak nikde jinde nedozví. Také se tam žáci mohou dozvědět o školách, které ani nemusí vědět, že existují. Je to skvělá příležitost najít školu, která je určena právě pro vás.

V. Fialová, 8. třída

Vážení rodiče,

předávám informace z MŠMT.

 

Webové stránky k přijímacímu řízení


Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol
a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody,
jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost
přihlášky na semináře, viz níže.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
       - plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
prostřednictvím výpisu z informačního systému,
        - prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV),
         - rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
         - zveřejnění výsledků.
Webové stránky jsou dostupné na odkaze: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Připomínám, že informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ s naší výchovnou poradkyní proběhne 29.1.2024.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy