Upozorňuji strávníky, že od 27.6.2022 nebude možné odhlásit jednotlivé obědy ze dne na den z důvodu vyskladňování potravin. Obědy si, prosím, odhlašte předem (do 24.6.), nejlépe prostřednictvím webu. 

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

v poslední školní den - 30.6.2022 bude provoz školní družiny do 15:00. Děti z prvních tříd budou do 10:00 v Domečku, následně půjdou na oběd a od 11:00 do 15:00 budou všechny děti v družině na hlavní budově. Vyzvedávejte jako vždy pomocí čipu.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

OZNÁMENÍ

 

O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

70347034/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

O ZMĚNĚ VÝŠE STRAVNÉHO

Děti ZŠ, které v daném školním roce dosáhnou věku:

7 – 10 let       33,- Kč

11 – 14 let     35,- Kč

15 – 16 let     38,- Kč + žáci střední školy

 

O ZMĚNĚ VÝŠE DOPORUČENÉHO LIMITU PRO INKASO MĚŠÍČNĚ

1000,- Kč

 

S platností od 1.7.2022

 

RNDR. Věra Cyprichová

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU

NOVĚ VEDENÝ U Raiffeisenbank a.s.

ŠKOLA     2000917379/5500

 

                          

s platností od 1.7.2022

 

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

 

třídní schůzka zákonných zástupců budoucích žáků přípravné třídy se uskuteční v úterý 21.6.2022 od 16:00 v pavilonu "Domeček", vstup z ulice Veltruská.

 

Jana Panská, DiS.

Třídy 2.ABC dojely na školu v přírodě v pořádku. 

Třídní učitelky

Oslavy 50 výročí školy

Oslavy 50 výročí vzniku naší školy jsme spojili s oslavami Dne dětí.

Na společné slavnosti obdrželi všichni žáci trička s logem školy. Zároveň zde byli za vzornou reprezentaci naší ZŠ oceněni žáci, kteří se umístili na předních místech ve vědomostních a sportovních soutěžích. Taktéž byli vyhlášeni nejlepší řešitelé celoroční znalostní soutěže o historii naší městské části a historii školy.

Naše poděkování patří Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600, díky jehož finančnímu daru jsme mohli zakoupit pro žáky jak trička, tak pěkné ceny.

Na předních místech v celoškolní soutěži se umístili:

 • z 2. a 3. tříd:
 1. Matěj Jandera, 2. Veronika Vyhnánková, 3. Matěj Fučík
 • z 4.a5.tříd:

1.Kristýna Janderová, 2. Ivana Konečná, 3.Lucie Vyhnánková

 • z 6. – 8.tříd:
 1. Jan Kaluža, 2. David Votoček, 3. Tomáš Keřka

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽE

CELOSTÁTNÍ KOLO

MATEMATICKÝ KLOKAN

kategurie Cvrček

1. místo: Hynek Mencl

 

KRAJSKÁ KOLA

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

kategorie B

30. místo: Mikuláš Svátek

40. místo: Vít Rousek

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

14. místo: Terezie Vaňková

27. místo: Jáchym Tyrpekl

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

kategorie II.A

3. místo: Klára Kočová

OBVODNÍ KOLA

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

kategorie A

11. místo: Vojtěch Efler

13. místo: Tadeáš Boucník

18. místo: Dan Rýdl


kategorie B

2. místo: Vít Rousek

6. místo: Mikuláš Svátek

kategorie C

28. místo: Anastázie Dětková

33. místo: Eliška Marková


OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE


kategorie I.A, I.B

5.-6. místo: Jeroným Dufek

kategorie II.A

1. místo: Klára Kočová


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

8. místo: Klára Kočová

9. místo: Terezie Vaňková

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA


kategorie D

6. místo: Vít Rousek

kategorie C

8. místo: Edita Kolátorová


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA


kategorie Z5

3.-6. místo: Anna Přívětivá

 

kategorie Z7

5.-7. místo: Klaudie Rejmanová, Štěpán Vokurka

 

PYTHAGORIÁDA

22. místo: Alexandr Petr

24. místo: Zoe Mittelmannová

OSTATNÍ SOUTĚŽE

IT SLOT

33. místo: Zoe Mittelmannová

43. místo: Jindřich Horta

BOBŘÍK INFORMATIKY

kategorie Mini

Tomáš Fučík, Jan Luprich, Filip Chládek, Anna Přívětivá, Anna Krpatová

kategorie Benjamín

Jeroným Dufek, Kryštof Kubice, Bára Sovová, Jiajia Hu

kategorie Kadet

David Vršťala, Klára Kočová, Jan Dvořák

MATEMATICKÝ KLOKAN


kategorie Cvrček

 1. místo: Hynek Mencl
 2. místo: Matěj Fučík
 3. místo: Pavel Chmelíček

kategorie Klokánek

 1. místo: Štěpán Králík
 2. místo: Klára Keřková
 3. místo: Jakub Koreček

kategorie Benjamín

 1. místo: Jan Kaluža
 2. místo: Jan Kryštof Kučera
 3. místo: Štěpán Vokurka

kategorie Kadet

 1. místo: Jan Štochl
 2. místo: Karolína Rakovcová
 3. místo: Lukáš Jurečka

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Krajské kolo - starší žáci

2.místo: Anna Kloboučníková, Klaudie Rejmanová, Martin Michalica, Štěpán Vokurka

Kajské kolo mladší žáci

4.místo.:  Lucia Michalicová, Ondřej Hovorka, Ivana Konečná, Lukáš Balzer Šimon Lukavec

V posledním květnovém týdnu se děti druhých až pátých tříd zúčastnily divadla společnosti AZYZAH .

Interaktivní představení Fun Fair Mystery bylo v anglickém jazyce.

Děti byly do děje s detektivní zápletkou zapojeni a užily si hodně legrace.

Pomáhaly najít a vysvobodit ztracenou Kiki. 

 

Mgr. Pavlína Hrůzová