Vážení rodiče, počínaje středou 18.11. bude obnovena školní docházka pro žáky 0.,1. a 2. ročníku.. Pro docházku jsou stanovena tato pravidla:

 • Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci na obličeji roušky
 • Žáci mohou do budovy vstupovat průběžně od 7,30 hodin
 • Výuka je zahájena v 8,00 hodin
 • Výuku zajišťují třídní učitelky v plném rozsahu. Hodiny TV nahradí vycházkami do okolí, HV nahradí poslechem hudby, učením se textů písní bez zpěvu, ale s poslechem písně.
 • Výuka Aj 1x týdně zůstává zachována
 • Výuka žáků s OMJ v 1. třídách zůstává zachována v plném rozsahu
 • Tandemová výuka se ruší
 • Každých 20 min. od zahájení výuky v kadé vyučovací hodině a o všech přestávkách provádějí vyučující důsledné větrání učebny
 • Po ukončení výuky si v jednotlivých třídách přebírají žáky vychovatelky ŠD
 • Odvádějí žáky do ŠD a následně dle časového rozpisu do ŠJ na oběd tak, aby se nesetkávali s žáky z jiné třídy
 • Provoz ŠD:
 • ranní družina je mimo provoz
 • průběh pobytu žáků v ŠD je zajištěn pro 0. a 1. ročník v kmenových třídách s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • pobyt žáků 2. ročníků je zajištěn v prostorách ŠD v hlavní budově opět s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • provoz ŠD končí v 16,30 hodin
 • dohled nad stravováním v ŠJ zajišťují vychovatelky ŠD
 • každý třídní kolektiv se stravuje odděleně

Provoz ŠJ:

 • realizace výdeje obědů zůstává zachována dle předchozího pokynu ŘŠ

       

Věra Cyprichová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

 
na pondělí 23. 11. 2020 byly naplánovány třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současné epidemické situaci nemohou tyto třídní schůzky proběhnout běžnou formou.
Budou nahrazeny individuálními konzultacemi rodičů s třídním učitelem. Během listopadu se Vám třídní učitelé ozvou telefonicky, prostřednictvím videohovoru, nebo jinou distanční formou. Konzultace by měly být zaměřeny především na distanční výuku.

Věra Cyprichová

 

V souvislosti s plánovanou deratizací a desinsekcí budovy školy vyhlašuji na pondělí 16.11.20 ředitelské volno.

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Výdej teplý oběd (bez polévky) v krabičce, bude zahájen od 10.11.2020 

Strávníci si mohou objednat oběd prostřednictvím www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to na celou dobu distanční výuky,  

 Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:45 do 13:15 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedocí školní jídelny ze školního dvora. 

Prosím, přihlaste se k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud si oběd opravdu přijdete odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiálem.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem připravujeme podklady pro platbu záloh na kurzy pomocí převodu na účet školy. Do příštího týdne Vám rozešlu čísla účtu a variabilní symboly každého účastníka (kvůli jednodušší identifikaci platby).

Co se týká dotazů na případné vrácení záloh – zálohu platíme pouze ubytovateli, s ním tedy pak budeme řešit vracení peněz.

To se nejspíš bude řídit situací, která nastane. Pokud se kurz kvůli covid situaci neuskuteční, bude záležet na tom, co k vracení záloh vyhlásí vláda. Pokud kurz normálně proběhne a Vaše dítě se kvůli nemoci nezúčastní, pak počítejte s cenou dopravy - ta se rozpočítává na přihlášené účastníky (bylo by nespravedlivé, aby ostatní platili za chybějícího cenu vyšší) a storno částku požadovanou ubytovatelem (dle zkušeností – pokud se jedná o 1-3 chybějící děti, tak si ubytovatel žádné storno neúčtuje, snad to tak bude i nadále).

Věříme, že se situace zlepší a zimu na horách si s dětmi užijeme.

S pozdravem

M.Zettlová

Vážení strávníci, počínaje úterým 10. listopadu bude opětovně zahájen provoz školní jídelny. Obědy si můžete přihlašovat prostřednictvím webu strava.cz, e-mailem nebo v pracovní dny do 14:00 přes záznamník ŠJ.

Věra Cyprichová

Vážení rodiče, od řady z Vás jsme obdrželi e-mailové zprávy, ve kterých pozitivně hodnotíte distanční výuku našich učitelů. Velice si tohoto Vašeho hodnocení vážíme a děkujeme za ně.

Pevně věříme, že díky vzájemné spolupráci při vzdělávání Vašich dětí zdárně překonáme období uzavření škol.

S přáním pevného zdraví 

Věra Cyprichová

Milí žáci,

 

paní učitelka Králíková pro vás připravila krátké video k práci v MsTeams. Je určeno spíše pro druhostupňové děti, ale třeba poradí i těm menším a jejich rodičům.

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5zi_KHqRzc&t=16s

Vážení rodiče, 

termín zaplacení záloh na zimní kurzy (lyžařský a KZŽS) se posouvá na 2.11. 2020 (případně bude vyvěšena další informace) Nedodané přihlášky prosím potvrďte mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Martina Zettlová

 

Kurz zdravého životního stylu

Lyžařský kurz

Vážení strávníci,

z důvodu výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců školní jídelny nebudeme od 19.10. vařit. Velice se omlouváme rodičům, kteří počítali se zajištěním oběda pro své děti.

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

pro úhradu poplatku za školní družinu říjen –prosinec 2020 zůstává termín do 15.10.2020  a poplatek se nesnižuje. O případné přeplatky, které vzniknou v důsledku uzavření školy, bude adekvátně ponížena platba za ŠD na další období.

Většina rodičů má poplatek již uhrazen, děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy