Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2019/20

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

Mgr. Zettlová

žáci 8.C – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

Mgr. Kokoška, Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB – učebna PC č. 158 v čase 11:50 – 12:35

                        Mgr. Hromádko

                        žáci 8.C a 9.B – učebna PC č. 158 v čase 12:45 -13:30

                        Mgr. Kafuňková

                        žáci 9.A – školní knihovna a uč. PC 105 v čase 13:40 - 14:25

                        Mgr. Hrádková a Mgr. Klapetek

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 2.9.2019

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2019/20 je v pondělí 2. září 2019. 

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od11,40 do 14,00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšeno i na budově školy.

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. před vchod do školní družiny vlevo od vstupu do hlavní budovy v ulici Litvínovská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již v pondělí ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý 3. 9. 2019 bude na prvním stupni vyučování do 11,40, šestý až devátý ročník bude mít do 12,35 hod.

Od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu bez 7. a 8. vyučovací hodiny.

Od pondělí 9. 9. 2019 budeme vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu., Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 2. 9. 2019.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče žáků 1. - 3. tříd školního roku 2019-20, kteří promeškali řádný zápis do školní družiny, vypisujeme dodatečný termín:

Středa 28.8.2019 od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 hodin v kanceláři ekonomky školy.

K zápisu je třeba přinést vyplněný (nebo na místě vyplnit) zápisní lístek do ŠD a platbu ŠD za měsíc září 500,- Kč v hotovosti.

 

 

 

Celý tým zaměstnanců naší školy přeje dětem i rodičům krásné prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pomůcky pro školní rok 2019-20.

Pokud zde nenajdete pomůcky pro vaši třídu, podívejte se na blogy nebo prohlédněte aktovky, paní učitelka je již předala.

Přípravka

1. třídy

2.A

4.A

4.C

5.A

Druhý stupeň

 

Rodiče nových žáků mohou přihlásit děti ke stravování v kanceláři školní jídelny od 28.8. do 30.8. 2018 od 7:30 do 13:00 hodin. Dále pak od 1.9.2018 od 7:00 do 14:30 hodin. Doporučuji termíny srpnové, vyhnete se delšímu čekání.

Budete potřebovat:

1. vyplněnou přihláškou ke stravování podepsanou rodiči

2. souhlas ke strhávání inkasa podepsaný rodiči

3.    120,- Kč na čip

5.    525,- Kč na platbu obědů za září ( 21x25,- Kč )

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Stravování ve ŠJ se řídí platným řádem ŠJ: https://www.zslitvinovska6.cz/skolni-jidelna/rad-skolni-jidelny

Renáta Bílková, vedoucí ŠJ

Obědy 28.6. se budou vydávat od 9,30-10,30h.

Renáta Bílková, vedoucí šj

Vážení rodiče,

školní družina bude v pátek 28.6.2019 z provozních důvodů pouze do 15:00.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Pro rodiče, kteří se nedostavili v řádném termínu zápisu do ŠD, byl stanoven dodatečný termín 18.6.2019 od 6:45 do 7:45 hodin v kanceláři ekonomky školy. Družina je z kapacitních důvodů pouze pro žáky 1. - 3. tříd.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Upozorňuji strávníky, že v posledním červnovém týdnu nebude možné odhlásit jednotlivé obědy ze dne na den z důvodu vyskladňování potravin. Obědy si, prosím, odhlašte předem (do 21.6.), nejlépe prostřednictvím webu. 

Renata Bílková

vedoucí ŠJ