Vážení strávníci,

z důvodu nemoci dvou paní kuchařek bude do odvolání vařeno pouze jedno jídlo.

Děkuji za pochopení.

Ranáta Bílková

vedoucí školní jídelny

Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 31.10. 2017 do čtvrtka 2.11.2017 v čase od 7:15 do 7:45.

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude odstravován. Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení. Je nám líto dětí, které v tomto případě zůstanou např. ve školní družině do pozdních hodin bez jídla, a apelujeme na rodiče, aby platili včas dle řádu školní jídelny.

Zároveň upozorňujeme strávníky a jejich zákonné zástupce, že provozní doba kanceláře vedoucí ŠJ je POUZE ve všední den od 7:30 do 8:30. V době výdeje obědů od 11:40 do 14:00 je vedoucí ŠJ přítomna v jídelně u výdeje.

Renáta Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky letošního školního roku, které se konají 18.9.2017 od 18 h.

Schůzka zástupců Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

RNDr. Věra Cyprichová

Pokyn ředitelky školy k dohledu nad žáky o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2017/2018

 

V souladu s vyhláškou č. 256/2012Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 7.AB 11:45- zahájení bloku odpoledního vyučování: učebna Hv PhDr. Klapetek

                        žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC I. Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC II. Mgr. Zettlová

 

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

Školní knihovna je otevřena žákům v pondělí od 11:30 do 14:00 a ve čtvrtek od 12:00 do 14:30.

V Praze, 1.9.2017                                                                            

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

ADAPTAČNÍ KURZ

Termín: 5.- 10.9. 2017 / Jizerské hory / Hotel Semerink / 6 dní / cena : 2.920,- za žáka

V ceně: Doprava tam a zpět, ubytování s plnou penzí, včetně pitného režimu, pojištění CK proti úpadku, pojištění odpovědnosti, instruktor, zdravotník

Platba : záloha 1.500,- se závaznou přihláškou obratem, nejpozději do 26.6.2017,

doplatek 4.9.2017

Strava:   Strava bude zajištěna formou plné penze (snídaně, oběd, večeře + pitný režim).

Začíná se obědem a končí snídaní.

Program:  Seznamovací hry, dobrodružné hry, icebreakers, dynamics, noční hry, lukostřelba,

  a další ....

Doprava:  Autobusem, přistavení ke škole v 8.00 hodin. Návrat opět ke škole, mezi 12.00 a

  13.30 hodinou (může být i dříve).

Fotky:   Budou po ukončení kurzu nahrávány na http://www.ck-sport.cz

Seznam výstroje a výzbroje:

Doklady:  okopírovaná kartička pojištěnce ZP, vyplněný list účastníka.

Doporučená výstroj: spodní prádlo na daný počet dní, ponožky, tepláky nebo případně „šusťáky“, trička s krátkým i dlouhým rukávem, mikina, svetr či „fleece mikina“, bunda nebo větrovka, čepice, plavky, přezůvky. Oblečení na spaní. Pevné boty (např. pohorky).

Další:  Hygienické potřeby, ručník, osobní lékárnička (náplast, obinadlo, dezinfekce, nůžky), ochranný krém, jelení lůj. Malý batoh.

Další doporučené:  Hudební nástroj, společenské hry, .… . Potraviny dle úvahy (trvanlivé, energeticky hodnotné – tatranky, čokoláda).

Vše sbalit do velkého batohu (případně do velké sportovní tašky).

Velice nedoporučujeme!: drahá elektronika, hlučná elektronika, šperky a jiné cennosti.

Mgr. Martina Zettlová, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Přemysl Hromádko

třídní učitelé

Upozorňujeme rodiče, že z organizačních důvodů nebude dne 4.9.2017 v provozu ranní družina.

Děkujeme za pochopení.

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

1.ABC

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2017/18 je v pondělí 4. září. 

Žáci 2.-9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou první třídní schůzky. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšen i na budově školy. Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do nového pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním provozu do 17:00 hod.

V úterý, 5.9.2017, bude na prvním stupni výuka do 10:45, šestý až devátý ročník bude mít do 11:40 hod. Žáci šestých tříd, kteří v tento den neodjíždějí na adaptační kurz, přijdou do školy, kde budou probíhat náhradní aktivity.

Od středy 6.9. 2017 do pátku 8.9. 2017 včetně bude probíhat výuka podle rozvrhu, na obou stupních vyučování končí nejpozději ve 12:35, odpolední výuka a šesté hodiny odpadají. Od pondělí 11.9.2017 výuka podle rozvrhu.

Upozorňuji rodiče, že na dny 27.9. a 29.9. 2017 bude z důvodu deratizace a desinsekce školy vyhlášeno ředitelské volno.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy